مقاله بررسی اثر شومی منابع و اقتصاد خاکستری بر رشد اقتصادی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر شومی منابع و اقتصاد خاکستری بر رشد اقتصادی ایران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد اقتصادی
مقاله شومی منابع
مقاله اقتصاد خاکستری
مقاله درآمد نفت
مقاله اندازه دولت
مقاله آزادی اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفری سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: آدابی گلنار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در ایران ،مطالعه حاضر در صدد بررسی اثر شومی منابع واقتصاد خاکستری بر رشد اقتصادی در کشورمی باشد. در چارچوب تفکرات موجود وجود منابع طبیعی در یک کشور نه نتها پدیده ی شومی نمی باشد بلکه ثروت یک کشور محسوب گردیده و از طریق فراهم نمودن قدرت خرید و واردات انتظار می رود وفور آن سرمایه گذاری و رشد را تقویت نماید. ان چه که برای یک کشور شومی را به وجود می آورد عوارض و پیامد های مر بوط به استفاده ی ناصحیح این منابع از جمله گسترش اقتصاد پنهان می باشد.
نتایج حاصل از برآورد مدل طی دوره ۱۳۵۲-۱۳۸۷ نشان می دهند که متغیر های رشد نیروی کار، رشد درآمد نفت، آزادی اقتصادی، ارتباط مثبت با رشد اقتصادی داشته در حالی که رشد حجم اقتصاد پنهان و اندازه دولت تاثیرمنفی بررشداقتصادی،داشته اندکه فرضیات پژوهش را تاییدمی نمایند.