مقاله بررسی اثر شوری و گل آلودگی بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت آبشش بچه ماهیان سفید کمتر از یک گرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۷۳ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر شوری و گل آلودگی بر نرخ بازماندگی و تغییرات بافت آبشش بچه ماهیان سفید کمتر از یک گرم
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بچه ماهیان سفید
مقاله شوری
مقاله گل آلودگی
مقاله دریای خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فارابی سیدمحمدوحید
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: قانعی تهران محمود
جناب آقای / سرکار خانم: آذری عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی تاثیر شوری و گل آلودگی آب روی بچه ماهی سفید با هدف تعیین درصد بازماندگی و تغییرات بافتی آبشش انجام گرفت. بچه ماهیان از مرکز تکثیر پرورش شهید رجایی تهیه شد و در آزمایشگاه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر مورد بررسی قرار گرفتند. بچه ماهیان دارای روند رشد آلومتریک بودند (p<0.05). بچه ماهیان در سه گروه وزنی (۴۰۰-۲۰۰، ۶۰۰-۴۰۰ و ۱۰۰۰-۶۰۰ میلی گرم) و دو سطح شوری (آب شیرین رودخانه تجن و لب شور دریای خزر ۱۲٫۵ ppt) و شش سطح گل آلودگی (۵۰FTU، ۴۳۰FTU، ۲۶۰۰FTU، ۷۸۰۰FTU، ۱۵۶۰۰FTU) در آب شیرین به مدت ۱۶۸ ساعت مورد بررسی قرار گرفتند. هر تیمار شامل سه تکرار، تحت آزمون عاملی با اندازه گیری کمیت درصد بازماندگی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در سطوح مختلف عوامل مورد بررسی، اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت (p<0.05). نرخ بقاء بچه ماهیان در آب لب شور و گل آلودگی در آب شیرین نسبت به تیمار شاهد، کاهش و در گروه هایی که از وزن بیشتری برخوردار بوده اند، افزایش داشته است. در پایان آزمایش و تحت آب لب شور و گل آلود، قسمتی از بافت آبشش بچه ماهیان در تمام گروه های وزنی تخریب، کوتاه و ضخیم گردید. بافت آبشش بچه ماهیان در آب شفاف رودخانه تغییر محسوسی نداشت. هر چند در این بررسی، میزان بقاء بچه ماهیان قابل قبول بود. این تغییرات در گروه وزنی ۱۰۰۰-۶۰۰ میلی گرم به مراتب کمتر مشاهده گردید. بنظر می رسد که این تغییر اختلالی در روند رشد بچه ماهیان ایجاد کند.