مقاله بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۱۷۶۳ تا ۱۷۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر شوری آب بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ریزدانه
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوری آب
مقاله خاک ریزدانه
مقاله سد خاکی کرچای
مقاله خواص مهندسی رس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اجل لوییان رسول
جناب آقای / سرکار خانم: منصوری حدیثه
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور امیرحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، تاثیر شوری آب بر خصوصیات مهندسی خاک ریزدانه استفاده شده در هسته سد کرچای واقع در شرق تبریز بررسی شده است. بدین منظور از آب نیمه شور رودخانه آجی چای (TDS بیش از ۱۸۷۷ پی پی ام) و آب شور سرشاخه کرچای (TDS بیش از ۹۷۰۰۰ پی پی ام) نمونه هایی استحصال شد. در آزمایشگاه آزمایشات حدود آتربرگ، تراکم، نفوذپذیری، مقاومت تراکمی تک محوره، برش مستقیم، تورم آزاد و واگرایی (کرامب، هیدرومتری دوگانه و پین هول) با آب مقطر، آب نیمه شور و آب شور انجام گردید. نتایج حاکی از کاهش حدود آتربرگ و افزایش در ضریب نفوذپذیری و پارامترهای مقاومت برشی خاک با افزایش شوری آب منفذی می باشد. شوری آب تاثیری بر مدت زمان تورم نداشته و تورم اولیه خاک بعد از ۱۸۰ دقیقه پایان یافت. تورم با استفاده از آب نیمه شور ۳۲ درصد کاهش و با استفاده از آب شور ۲۳ درصد افزایش یافت. با توجه به بیشتر بودن درصد کاتیون های دو ظرفیتی در آب نیمه شور نسبت به آب شور، فشار تورم با استفاده از آب نیمه شور، کاهش بیشتری نشان داد. اگر چه درصد سدیم در آب های شور و نیمه شور زیاد است، اما هیچ رفتار واگرایی با استفاده از آن ها مشاهده نشد. در کل با توجه به درصد کم کانی های رسی فعال در خاک، تغییرات ایجاد شده در خصوصیات ژئوتکنیکی خاک چشم گیر نیست. اکثر نتایج به دست آمده به افزایش نیروی جاذبه در بین ذرات خاک با املاح موجود در آب و تشکیل ساختار لخته ای نسبت داده شده است.