مقاله بررسی اثر شن دانه ها بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در زمین شناسی مهندسی از صفحه ۹۴۳ تا ۹۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر شن دانه ها بر مقاومت برشی خاک های ماسه ای
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت برشی
مقاله مخلوط شن و ماسه
مقاله درصد شن دانه
مقاله شکل شن دانه
مقاله اندازه شن دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حمیدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: یزدان جو وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه محدودیت منابع قرضه دارای ذرات خاک استفاده شده در فعالیت های رایج مهندسی، باعث رواج هر چه بیش تر استفاده از دانه های شنی با اندازه های درشت تا مرز قلوه سنگ در خاک ریزها شده است. به کارگیری ذرات درشت دانه در شیب ها و خاک ریزها مستلزم در نظر گرفتن تاثیرات آن ها در مخلوط شدن با خاک های ریزتر است. محدودیت ابعاد دستگاه های آزمایشگاهی متعارف مانع از انجام آزمایش بر روی نمونه های دانه درشت می شود. به همین سبب در این تحقیق تلاش شده است با استفاده از دستگاه برش مستقیم بزرگ مقیاس، تاثیر درصد، شکل و اندازه شن دانه بر رفتار مکانیکی مخلوط های ماسه ای مشخص شود. تعداد ۳۹ آزمایش برش مستقیم بزرگ مقیاس، بر مخلوط خاک ماسه ای و شن دانه های گردگوشه و تیزگوشه با حداکثر قطر دانه های ۱۲٫۵ و ۲۵٫۴ میلی متر در درصدهای شن صفر، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ ترتیب داده شد. نتایج نشان داد که مقاومت برشی خاک ماسه ای با افزایش درصد شن دانه افزایش می یابد. همچنین مشخص شد که شن های تیزگوشه و درشت تر نسبت به شن های گردگوشه و کوچک تر به میزان بیش تری مقاومت برشی و زاویه اصطکاک مخلوط های شن و ماسه را افزایش می دهند. در این راستا روابطی نیز برای تقریب زاویه اصطکاک و مقاومت برشی خاک مخلوط شن و ماسه ای بر حسب درصد و نوع شن دانه ارائه شد.