مقاله بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتز شده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۵ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر شرایط عملیاتی روی کربن فعال سنتز شده در شرایط بهینه با استفاده از کربن دی اکسید و بخار آب و انتخاب عامل مناسب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کربن فعال
مقاله پوست سخت پسته
مقاله فعال سازی فیزیکی
مقاله واکنش گاه دوار
مقاله کربن دی اکسید
مقاله بخار آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمانداری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی پوررفسنجانی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: نجارزاده هادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش سنتز آزمایشگاهی کربن فعال به روش فیزیکی در واکنش گاه چرخان با استفاده از گازهای اکسید کننده کربن دی اکسید و بخار آب از پوست سخت پسته به عنوان واکنشگر مورد بررسی قرار گرفت. اثر سه عامل دمای فعال سازی، زمان ماند و دبی گاز اکسید کننده بر روی عدد یدی و میزان سوختن مورد بررسی قرار گرفت.پس از تجزیه و تحلیل و بهینه سازی داده ها در فعال سازی با کربن دی اکسید، کربن فعالی با عدد یدی ۱۴۵۲٫۱۴ و میزان سوختن ۴۳٫۸۶ درصد در دمای فعال سازی ۸۶۶٫۵ درجه سانتی گراد، زمان ماند ۲۶٫۲ دقیقه و دبی گاز کربن دی اکسید ۳۸ لیتر بر دقیقه و در فعال سازی با بخار آب کربن فعالی با عدد یدی ۱۴۶۴٫۵۹ و میزان سوختن ۲۱٫۸۳ درصد در دمای فعال سازی ۸۱۶٫۵ درجه سانتی گراد، زمان ماند ۴۰ دقیقه و دبی گاز کربن دی اکسید ۴۷٫۴ لیتر بر دقیقه به دست آمد. جهت بررسی صحت نتیجه ها در شرایط بهینه، آزمایش های تجربی انجام شد. نتیجه ها نشان داد که داده های پیش بینی شده تطبیق خوبی با داده های تجربی دارد. میزان عدد یدی و درجه سوختن در شرایط بهینه نشان داد که بخار آب نسبت به کربن دی اکسید مناسب تر است.