مقاله بررسی اثر سیاست های تامین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سیاست های تامین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستمزد حقیقی
مقاله کسورات تامین اجتماعی
مقاله اشتغال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: سبحانی سهیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر هزینه های تامین اجتماعی بر بازار کار از قبیل دستمزد و اشتغال در تحقیقات اقتصادی همواره مورد توجه بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثرات هزینه های تامین اجتماعی بر دستمزد و اشتغال با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در دوره زمانی ۱۳۸۶- ۱۳۵۸ در کوتاه مدت و بلندمدت می باشد.
نتایج نشان می دهد کسورات تامین اجتماعی کارگران بر دستمزد حقیقی در کوتاه مدت و بلندمدت، تاثیر منفی داشته و قدرت خرید نیروی کار را کاهش می دهد. افزون بر این، هزینه های تامین اجتماعی کارفرمایان، اثر منفی بر اشتغال داشته ولی معنادار نمی باشد. همچنین یافته ها نشان می دهد بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی مهمترین عوامل موثر بر بازار کار (دستمزد و اشتغال) می باشند.