مقاله بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در کشورهای منتخب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیاست های اقتصادی دولت
مقاله آلاینده های هوا
مقاله کیفیت محیط زیست
مقاله داده های تلفیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصرصدرآبادی سیده مروه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: فرآیند توسعه اقتصادی کشورها و مجموعه سیاست های اقتصادی طی دهه های اخیر به گونه ای بوده است که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. لذا، بررسی نقش و تاثیر سیاست های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست می تواند حایز اهمیت باشد.
روش بررسی: در این پژوهش تلاش شده است در قالب الگوی اقتصاد سنجی و با استفاده از روش داده های تلفیقی (Panel Data)، اثر سیاست های اقتصادی دولت بر کیفیت محیط زیست در ۷ کشور ایران، سوریه، الجزایر، مصر، اردن، مراکش و تونس از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره ۲۰۰۷-۱۹۹۷ آزمون گردد. کیفیت زیست محیطی بر مبنای میزان آلاینده های هوا به عنوان یکی از مصادیق مهم آلودگی های محیط زیست بررسی شده و میزان انتشار دی اکسید کربن و غلظت ذرات معلق در هوا به منزله متغیرهای نماگر آلودگی هوا در نظر گرفته شده است.
یافته ها و نتایج: نتایج تحقیق نشان می دهد بسته به نوع شاخصی که برای کیفیت محیط زیست انتخاب می شود سیاست های اقتصادی دولت می تواند ارتباط مثبت و مستقیمی با آلاینده های هوا داشته باشد. در واقع، یافته ها تاکید دارد سرمایه گذاری های دولت در مجموعه کشورهای مورد بررسی، همچنان یک متغیر مهم و تاثیرگذار در تعیین مقدار انتشار دی اکسید کربن است. به طوری که تاثیر مثبتی در افزایش آلاینده یاد شده داشته است. البته این نتیجه در مورد شاخص ذرات معلق در هوا تایید نمی شود.