مقاله بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور- با رویکرد سیستم دینامیکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد اقتصادی از صفحه ۱۳۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سیاست های اقتصادی دولت بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی کشور- با رویکرد سیستم دینامیکی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم دینامیک
مقاله شاخص قیمت مصرف کننده
مقاله سیاست های اقتصادی
مقاله استقلال بانک مرکزی
مقاله مخارج دولت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله بسط و تخمین یک مدل دینامیکی را انجام می دهد که در آن مهم ترین عوامل اثرگذار بر شاخص قیمت مصرف کننده به عنوان یک شاخص ثبات اقتصادی، بررسی شده است. در این مدل اقتصاد کشور به ۵ بخش تولید، عوامل تولید، پول و قیمت، تجارت خارجی، و دولت تقسیم شده و ارتباط بین بخش های مختلف نیز مدنظر قرار گرفته است.
اثر سیاست ها در ۷ سناریو بررسی شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که ۱- افزایش مخارج دولت باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. ۲- کاهش استقلال بانک مرکزی باعث افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد که استقلال بانک مرکزی مهم ترین اثر را بر شاخص قیمت مصرف کننده داشته است. طبق نتایج: سیاست گذاران باید بخش خصوصی را تقویت کنند، استقلال بانک مرکزی مفید خواهد بود، به دلیل نقش مهم نفت در اقتصاد ایران و شوک های انتقالی به درون اقتصاد، لازم است توجه بیشتری به تولید صورت گیرد. از آنجا که سرمایه گذاری در نیروی انسانی باعث افزایش تولید و کاهش شاخص قیمت مصرف کننده می شود، توجه بیشتر به سرمایه گذاری در این بخش لازم است.