مقاله بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره ای بر رده های سلولی سرطان انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۱۴ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره ای بر رده های سلولی سرطان انسانی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسپرس درختی نقره ای
مقاله رده های سلولی سرطان انسانی
مقاله سمیت سلولی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلیقی سیگارودی فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: جدی تهرانی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: اهوازی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی سحر
جناب آقای / سرکار خانم: بیات علی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجر ندا
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: برای قرن ها، گیاهان منبع اصلی کشف داروهای مختلف بوده اند. برخی داروهای ضدسرطان حاصل از گیاهان، وین بلاستین، وین کریستین، تاگزول و کامپتوتسین می باشند. سرطان پستان یکی از رایج ترین سرطان های تشخیص داده شده در بین زنان و سرطان پروستات یکی از مشکلات بهداشتی مردان در سراسر دنیا به شمار می روند.
هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر سمیت سلولی گیاه اسپرس درختی نقره ای بر رده های سلولی سرطان انسانی می باشد.
روش بررسی: در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره های تام متانولی و فراکسیون های اسپرس درختی نقره ای بر روی دو رده سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 و BT-474 و نیز دو رده سلولی سرطان پروستات انسانی PC-3 و Du-145 پرداخته شده است. سمیت سلولی بوسیله روش MTT و فلوسیتومتری ارزیابی شد.
نتایج: از بین فراکسیون های مورد آزمایش، فراکسیون کلروفرمی گیاه، در تست MTT بیشترین اثر سمیت را داشت. کمترین IC50 مربوط به رده سلولی سرطان پستان انسانی MCF-7 برابر با ۷۰٫۶۹ میکروگرم در میلی لیتر در زمان ۴۸ ساعت بود. در تست فلوسیتومتری این فراکسیون در سه رده سلولی MCF-7، BT-474 و PC-3 اثر القای نکروز و در رده Du-145 اثر القای آپوپتوز از خود نشان داد.
نتیجه گیری: این گیاه دارای اثرات سمیت سلولی می باشد. بررسی های بیشتری برای تعیین ساختار شیمیایی ترکیبات فعال و مکانیسم های ملکولی دخیل در اثرات ضدسرطانی گیاه اسپرس درختی نقره ای مورد نیاز می باشد.