مقاله بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ Achillea wilhelmsii C. Koch برروی سلول های سرطانی کولون انسان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی جانوری تجربی از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ Achillea wilhelmsii C. Koch برروی سلول های سرطانی کولون انسان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Achillea wilhelmsii
مقاله سیتوتوکسیک
مقاله سرطان کولون
مقاله HT-29
مقاله عصاره
مقاله اسانس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلالی اصفهانی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: منجمی رامش
جناب آقای / سرکار خانم: امجد لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه بومادران Achillea wilhelmsii C. Koch، در طب سنتی به عنوان ضد التهاب، ضد اسپاسم و اختلالات گوارشی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات سمیت سلولی عصاره متانولی و اسانس برگ این گیاه بر روی رده سلولی HT-29 بود. گیاه بومادران از اطراف شهرکرد جمع آوری شد. بخش های هوایی گیاه به مدت سه روز در دمای اتاق خشک و عصاره متانولی و اسانس از آن تهیه گردید. پس از تهیه عصاره و اسانس اثر غلظت های۱۰۰mg/ml ، ۵۰، ۲۵، ۱۲٫۵برای عصاره و ۴۰mg/ml و ۳۲ و ۲۴ و ۱۶ و ۷٫۲ و ۵٫۶ و ۴٫۸ و ۴ و ۳٫۲ و ۲ برای اسانس بر رده سلولی HT-29 به مدت ۴۸ ساعت مورد بررسی قرار گرفت. اثر سمیت سلولی عصاره و اسانس برگ گیاه بومادران بر ضد سلول های سرطانی HT-29 توسط روش MTT ارزیابی شد. برای آنالیز از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که عصاره های متانولی و اسانس برگ گیاه مورد نظر دارای اثرات سیتوتوکسیک بر رده سلولی HT-29 می باشد. یافته های این پژوهش نشان داد که اسانس برگ گیاه بومادران دارای اثرات سیتوتوکسیک قوی تری نسبت به عصاره متانولی می باشد عصاره متانولی برگ این گیاه به علت وجود ترکیبات فنولی بالاخص فلاونوئیدها اثر مهاری روی رده سلولی HT-29 دارد ولی اسانس برگ به علت وجود ترکیباتی مونوترپنی همچون ۱،۸ سینئول و آلفاپینن دارای اثر مهاری قوی بر روی رده سلولی HT-29 می باشد.