مقاله بررسی اثر سمیت سلولی آرتمیزینین نانونیوزومه بر رده سلول های سرطانی سینه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سمیت سلولی آرتمیزینین نانونیوزومه بر رده سلول های سرطانی سینه
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیوزوم
مقاله سایتوتوکسیسیتی
مقاله آرتمیزینین
مقاله MCF-7

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرخانی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرزاده عظیم
جناب آقای / سرکار خانم: چیانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: اطیابی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزیان داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سرطان سینه از شایع ترین سرطان ها در میان زنان ایرانی محسوب می شود و سالانه ۷ هزار زن به این سرطان مبتلا می شوند. آرتمیزینین دارویی است گیاهی که به تنهایی قادر به از بین بردن انتخابی سلول های سرطانی است و بر سلول های طبیعی اثر سویی ندارد. نیوزوم ها حاملین زیست تخریب پذیر، غیرسمی و کارآمدی برای تحویل هدفمند داروها هستند. هدف از این مطالعه تهیه فرمولاسیون نیوزومی داروی آرتمیزینین و بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی این فرمولاسیون بر روی رده سلول سرطانی سینه انسانی (MCF-7) است.
مواد و روش ها: برای تهیه نیوزوم های آرتمیزینین از روش تبخیر فاز معکوس و تزریق اتر استفاده شد. برای این منظور مقادیر مشخصی از span20، آرتمیزینین و کلسترول در اتانول حل گردید و پس از تبخیر حلال با کمک روتاری اواپوریتور، فاز ژلوزی بدست آمده در بافر فسفات (pH 7.4) حل گردید و سپس به کمک سونیکاتور همگن سازی شد. قطر متوسط نیوزوم های آرتمیزینین با دستگاه زتاسایزر اندازه گیری شد. اثر سایتوتوکسیسیتی با روش MTT assay مورد ارزیابی قرار گرفت.
نتایج: قطر متوسط نیوزوم ها در روش تزریق اتر ۲۲۰±۳ و در روش تبخیر فاز معکوس برابر با ۲۶۷±۵ نانومتر تعیین شد. بازده کپسوله شدن دارو روش تزریق اتر ۸۶٫۳±۲ و در روش تبخیر فاز معکوس برابر با ۹۲٫۴±۳ درصد بدست آمد و اثر سایتوتوکسیسیتی (IC50) داروی نیوزومه بر روی سلول های سرطانی بیشتر از فرم معمولی دارو بود.
بحث و نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که استفاده از حامل های دارورسانی مانند نیوزوم ها نقش موثری در افزایش کارایی دارو و کاهش دوز مصرفی آن دارد.