مقاله بررسی اثر سطوح مختلف پودر دارچین (Cinnamomum zeylanicm) در جیره غذای ماهی گرین ترور (Andinocara rivulatus) بر شاخص های خونی، گلوکز خون و میزان بقا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در علوم تکثیر و آبزی پروری از صفحه ۴۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سطوح مختلف پودر دارچین (Cinnamomum zeylanicm) در جیره غذای ماهی گرین ترور (Andinocara rivulatus) بر شاخص های خونی، گلوکز خون و میزان بقا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرین ترور (Andinocara rivulatus)
مقاله جیره غذایی
مقاله دارچین (Cinnamomum zeylanicm)
مقاله مکمل های غذایی
مقاله شاخص های هماتولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: مورکی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: ذریه زهرا سیدجلیل
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود کیفیت جیره متناسب با نیازهای غذایی گونه پرورشی، نقش مهمی در رشد و پیشگیری از عوامل بیماری زا و کاهش هزینه های پرورش دارد. در این میان استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرک رشد و ایمنی به علت ایجاد آسیب کمتر به ماهی و محیط زیست نسبت به مکمل های شیمیایی اخیرا بیشتر مورد توجه بوده اند.هدف از این تحقیق، بررسی اثر کاربرد پودر دارچین با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی آن در جیره غذایی ماهی گرین ترور (Andinocara rivulatus) بر شاخص میزان بقا و پارامترهای خونی است. بدین منظور تعداد ۱۸۰ قطعه ماهی گرین ترور (با میانگین طول کل ۳۸±۱٫۰۳ میلیمتر و میانگین وزن ۱±۰٫۵گرم) به پنج تیمار در سه تکرار تقسیم گردید. تیمارهای آزمایشی بر اساس چهار جیره غذایی هر یک به ترتیب حاوی، ۰٫۱، ۰٫۲، ۰٫۳ و ۱ درصد پودر دارچین و همچنین جیره شاهد فاقد پودر دارچین تهیه گردید. طول دوره آزمایش ۹۸ روز بود. شاخص های هماتولوژی شامل: شمارش گلبول قرمز، درصد هماتوکریت، هموگلوبین، شمارش گلبول سفید به همراه شاخص گلوکز سرم خون، میزان بقا در هر تیمار اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تیمار تغذیه شده با جیره حاوی ۱ درصد دارچین در شمارش کلی گلبول سفید، گلوکز خون اختلاف معنی داری با گروه شاهد داشت. بطور کلی می توان نتیجه گرفت که تجویز خوراکی پودر دارچین در سطح ۱ درصد در جیره باعث بهبود تعداد گلبول های سفید و کاهش گلوکز در ماهی زینتی گونه گرین ترور می گردد.