مقاله بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژی و شیمیایی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژی و شیمیایی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استویا
مقاله نیتروژن
مقاله پتاسیم
مقاله کربوهیدرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صابرهمیشگی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ترنگ علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مبلغی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: دهپوری عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صابرهمیشگی زینب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرسطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و شیمیایی گیاه دارویی استویا تحت شرایط گلخانه، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۹ در پژوهشکده بیوتکنولوژی شمال کشور به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد که در آن نیتروژن در چهار سطح (صفر، ۶۰، ۴۰، ۲۰) کیلوگرم در هکتار و پتاسیم در چهار سطح (۲۰، ۳۰، ۴۰ و صفر) کیلوگرم در هکتار در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری شامل طول ساقه، طول میانگره، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، و میزان کربوهیدرات بود. بیشترین طول ساقه با ۹۰٫۹۰ سانتی متر و بیشترین طول میانگره با ۴٫۳۱ سانتی متر و بیشترین وزن تر ریشه به میزان ۱۵٫۵ گرم در بوته و بیشترین وزن خشک ریشه با ۲٫۹ گرم در تیمار N4یا کاربرد کود ۶۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار مشاهده شد. بیشترین طول ساقه با ۷۷٫۰۱ سانتی متر در تیمار K4 یا کاربرد کود پتاسیم ۴۰ کیلوگرم درهکتار به دست آمد. بیشترین میزان کربوهیدرات با ۰٫۰۵۷ در تیمار (N4K2) یا کاربرد کود نیتروژن ۶۰ کیلوگرم در هکتار و کود پتاسیم ۲۰ کیلوگرم در هکتار مشاهده شد.