مقاله بررسی اثر سرعت سانتریفیوژ بر روی فعالیت اگریگاسیون پلاکتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در کومش از صفحه ۲۵۰ تا ۲۵۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر سرعت سانتریفیوژ بر روی فعالیت اگریگاسیون پلاکتی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پلاسمای غنی از پلاکت
مقاله سانتریفوژ
مقاله تجمع پلاکتی
مقاله پلاکت های خون
مقاله مهار کننده های تجمع پلاکتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری صالح
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی حسینی میرکامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طراحی روشی مناسب برای تهیه پلاکت یکی از فاکتورهای اساسی است که روی کیفیت پلاکت ها هنگام نگه داری و هم چنین بازدهی آن در روند تولید تاثیر می گذارد. مطالعات قبلی نشان داده اند که استفاده از سرعت سانتریفیوژ بالا و پایین هنگام تهیه کنسانتره های پلاکتی می تواند فعالیت اگریگاسیون پلاکتی را تغییر دهد. در این تحقیق اثرات سرعت سانتریفیوژ بالا و پایین بر فعالیت اگریگاسیون پلاکتی در پاسخ دهی به آگونیست های مختلف و میزان بازدهی پلاکت مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: مجموعا ۳۸ واحد از خون کامل توسط اهداکنندگان پایگاه انتقال خون تهران اخذ شد. در مرحله اول جهت تعیین میزان بازدهی پلاکت در فراورده پلاسمای غنی از پلاکت ۱۱ واحد با دور ۲۱۶۰g (روش اول) و ۱۱ واحد نیز با دور ۲۰۵۰g (روش دوم) با زمان ثابت ۴ دقیقه سانتریفیوژ شدند تا میانگین بازدهی پلاکت در هر دو روش تعیین گردد سپس مجددا جهت بررسی اگریگاسیون پلاکتی در مرحله دوم ۸ واحد با دور ۲۱۶۰g و ۸ واحد دیگر با دور ۲۰۵۰g همانند شرایط فوق سانتریفیوژ شده و بر روی این ۱۶ نمونه آزمایشات اگریگاسیون در مقابل آگونیست های ADP، آراشیدونیک اسید، کلاژن و ریستوستین انجام گرفت.
یافته ها: میانگین بازدهی پلاکت در روش های اول و دوم به ترتیب ۵۲% و ۶۹% و میانگین درصد فعالیت اگریگاسیون نمونه های پلاسمای غنی از پلاکت در مقابل آگونیست های ADP، آراشیدونیک اسید، کلاژن و ریستوستین به ترتیب در روش اول ۴۲٫۲، ۲۶٫۹، ۲۸٫۴ و ۷۲٫۲ و در روش دوم ۶۶٫۶، ۸۵٫۶، ۸۳٫۳ و ۸۴٫۴ به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از دور پایین سانتریفیوژ ۲۰۵۰g در مقابل دور بالای ۲۱۶۰g به شکل معنی داری می تواند میزان بازدهی پلاکت ها و فعالیت اگریگاسیون پلاکتی را در مقابل آگونیست های فوق افزایش داده و به این ترتیب کیفیت فراورده پلاسمای غنی از پلاکت را ارتقاء بخشد.