مقاله بررسی اثر ساختار پارچه و جهت تاب نخ بر لول خوردگی پارچه های حلقوی یکروسیلندر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۰ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۸۱ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر ساختار پارچه و جهت تاب نخ بر لول خوردگی پارچه های حلقوی یکروسیلندر
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لول شدن
مقاله پارچه های حلقوی پودی
مقاله جهت تاب نخ
مقاله ساختار پارچه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: آجلی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: پسندیده پور اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پدیده لول شدن، یکی از عمده مشکلاتی است که در پارچه های با ساختار حلقوی و به ویژه بافت های یکروسیلندر مشاهده می شود. پارامترهای مرتبط با ساختار حلقه ها و همچنین نوع نخ مصرفی، در این رابطه بسیار تاثیرگذار خواهند بود. لذا در این تحقیق، اثر نوع و تعداد حلقه ها و همچنین اثر نوع تاب نخ مصرفی در رابطه با پدیده لول شدن پارچه های حلقوی یکروسیلندر، مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر نوع حلقه و تعداد آن در پارچه، ساختارهای مختلف یکروسیلندر شامل بافت ساده، کراس میس، دابل کراس میس، تریپل کراس میس، کراس تاک، دابل کراس تاک و تریپل کراس تاک تهیه گردید. علاوه بر این، چند نمونه حلقوی از نوع بافت ساده، با نخ های دارای تاب مختلف S، Z و یا ترکیب هر دو نوع نخ بافته شد تا اثر نوع تاب نخ نیز در ارزیابی پدیده لول شدن در نظر گرفته شود. نتایج حاصل از آزمایشات نشان داد که استفاده از نخ های با تاب S در تولید نمونه ها، نسبت به سایر نخ ها، لول شدگی کمتری را در راستای رج و ردیف پارچه ایجاد می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که دو ساختار دابل کراس تاک و تریپل کراس میس، کمترین میزان لول شدگی را به ترتیب در راستای رج و ردیف پارچه نسبت به سایر نمونه ها نتیجه می دهند. بطور کلی، نتایج بیانگر این واقعیت است که نمونه های متشکل از حلقه نبافت، در معرض لول شدگی کمتری در راستای ردیف پارچه قرار خواهند گرفت در حالی که در راستای رج پارچه، لول شدگی بیشتری در این نوع ساختارها مشاهده می شود. همچنین بافت های حاوی حلقه های نیم بافت لول شدگی کمتری را در راستای رج به نمایش می گذارند.