مقاله بررسی اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۴۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شیراز
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی
مقاله سردرد
مقاله زنجبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفوی نایینی خاطره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد جمعیت همیشه به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه توسعه کشورها می باشد.با بکار بردن برنامه های تنظیم خانواده می توان از این رشد جلوگیری کرد. قرص های پیشگیری از بارداری گروه دارویی هستند که سالانه توسط ۷۰ میلیون زن در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. قرص های فوق دارای عوارض جانبی ناخواسته ای می باشند. یکی از عوارض جانبی قرص ها سردرد است که در عده ای از مصرف کنندگان دیده می شود. این عارضه گاهی عاملی است که ادامه مصرف قرص را به مخاطره می اندازد. زنجبیل ریشه گیاهی است که دارای خاصیت آنتی اکسیدان بیشتری نسبت به ویتامین E است و به خنثی شدن رادیکال های آزاد کمک می کند. رادیکال های آزاد به عنوان مسبب التهاب می باشند. این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی بوده که با هدف تعیین اثر زنجبیل بر سردرد ناشی از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری خوراکی ترکیبی در شهرستان شیراز انجام و نمونه های واجد شرایط پژوهش به روش مبتنی بر هدف از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش تعداد ۴۶ نفر (۲۱ نفرگروه تحت درمان و ۲۵ نفر گروه کنترل) همکاری داشته اند که برای آنان قبل و طی دو سیکل بعد از مصرف زنجبیل پرسشنامه از طریق معاینه و مصاحبه تکمیل شد. پرسشنامه دارای اطلاعات دموگرافیک و اطلاعاتی در زمینه هدف پژوهش می باشد. بعد از جمع آوری داده های مورد نظر، از طریق برنامه نرم افزاری آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از طریق آمار توصیفی و استنباطی و آزمون آماری غیر پارامتریک کای اسکوئر و آزمون کوکران نتایج بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که در رابطه با تاثیر زنجبیل کاهش معنی داری در میزان سردرد در گروه تحت درمان (P<0.001) مشاهده شد. به نظر می رسد که زنجبیل به علت داشتن خاصیت آنتی اکسیدان قوی و ضد التهاب در بهبودی سردرد ناشی از مصرف قرص های پیشگیری از بارداری ترکیبی موثر است.