مقاله بررسی اثر زمان و دمای تبخیر حلال دو نوع ادهزیوتوتال اچ بر استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد از صفحه ۱۰۲۸ تا ۱۰۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر زمان و دمای تبخیر حلال دو نوع ادهزیوتوتال اچ بر استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان تبخیر حلال
مقاله دمای خشک کردن حلال
مقاله استحکام باند ریزکششی
مقاله ادهزیو توتال اچ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دانش کاظمی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: داوری عبدالرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: بهنیافر بهنازالسادات
جناب آقای / سرکار خانم: ششمانی مهسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در مطالعات مختلف اثر زمان و دمای تبخیر حلال باندینگ های عاجی بر استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج موثر دانستند. هدف از این مطالعه تعیین زمان و دمای مناسب تبخیر حلال در دو نوع ادهزیو Etch and Rinse بر استحکام باند ریزکششی کامپوزیت به عاج می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه ۷۲ دندان مولر سوم سالم انسان انتخاب شدند، روی سطح باکال تاج آنها سطوح صاف عاجی ایجاد شد و سپس توسط دو نوع ادهزیو
Etch and Rinse از نوع Adper Single Bond2 (بیس اتانول-آب) و Prime and Bond2.1 (بیس استون) باند شدند. حلال ادهزیوها در زمان های ۲ و ۵ و ۱۰ ثانیه و دمای ۲۱ و ۳۷ درجه سانتی گراد تبخیر و کیور شدند و بیلداپ های کامپوزیت بر روی سطوح باند شده انجام شد. پس از ۲۴ ساعت نمونه ها با سرعت ۱ میلی متر بر دقیقه تحت تاثیر استحکام باند ریزکششی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون آماری ANOVA و T-test تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: استحکام باند به طور معنی داری در گروه 
Prime and Bond2.1 بالاتر از گروه Adper Single Bond2 بود (۰٫۰۰=p). زمان تبخیر حلال از ۲ ثانیه به ۵ ثانیه در گروه Prime and Bond2.1 افزایش داشت. دمای تبخیر حلال تاثیری روی استحکام باند ریزکششی دو نوع ادهزیو نداشت.
نتیجه گیری: دمای هوای بکار رفته جهت تبخیر حلال بر استحکام باند اثر ندارد و اثر زمان در دو گروه متفاوت است.