مقاله بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس سازی و فعال سازی و تاثیر دمای عملیات الکترولس جهت ایجاد پوشش یکنواخت فلز مس بر روی ذرات سرامیکی B4C
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوشش دهی الکترولس
مقاله کاربید بورن
مقاله پوشش مس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمیعی آنیا
جناب آقای / سرکار خانم: پایدار محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کامپوزیت ها یک شاخه جدید از مواد را تشکیل می دهند که برای کاربردهای مکانیکی و تریبولوژیکی استفاده می شوند. از جمله این مواد می توان به رسوب فلز مس بر روی ذرات سرامیکی سخت نظیر کاربید بورن (B4C) اشاره کرد. اتصال این دو جزء ترکیبی از خواص برتر مکانیکی (ناشی از حضورB4C ) به همراه هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی بالا (ناشی از حضور Cu) را به دنبال خواهد داشت. هدف از انجام این پژوهش، ایجاد پوششی از فلز مس بر سطح ذرات سرامیکی B4C به روش پوشش دهی الکترولس و بررسی تاثیر زمان فرآیندهای حساس و فعال سازی و اثر دمای حمام الکترولس بر مقدار مس رسوب کرده بر سطح ذرات B4C بوده است. زمان های ۳۰، ۶۰ و ۸۰ دقیقه جهت بررسی اثر زمان فرآیندهای حساس سازی و فعال سازی در نظر گرفته شده است. هم چنین جهت بررسی اثر دمای حمام الکترولس روی مقدار پوشش ایجاد شده بر سطح ذرات B4C دماهای ۲۵، ۵۰ و ۷۵ درجه سانتی گراد انتخاب شدند. اثر زمان فرآیندهای حساس سازی و فعال سازی به وسیله تصاویر SEM مورد مطالعه قرار گرفته است و چگونگی تاثیر دمای حمام الکترولس بر پوشش ایجاد شده با انجام آنالیزهای جذب اتمی (بمنظور تعیین درصد مس رسوب کرده)،XRD  وSEM  بررسی شده است. نتایج نشان داد که زمان بهینه جهت فرآیندهای حساس سازی و فعال سازی ۸۰ دقیقه و دمای بهینه حمام رسوب دهی در ۱۲ pH و زمان ۶۰ دقیقه، ۷۵ درجه سانتی گراد بوده است.