مقاله بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در راهبرد اقتصادی از صفحه ۸۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها در ایران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تامین مالی داخلی
مقاله تامین مالی خارجی
مقاله تامین مالی شرکتی
مقاله رشد
مقاله سودآوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری صمیمی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خزایی ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری شورکچالی جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر به دنبال بررسی اثر روش تامین منابع مالی بر رشد سودآوری بنگاه ها و شناسایی عوامل موثر بر نیاز به تامین مالی رشد بنگاه ها با استفاده از منابع خارجی می باشد. به همین منظور، نمونه ای شامل ۳۰ شرکت از بزرگ ترین شرکت های بورس اوراق بهادار تهران درنظر گرفته شده است. برای کلیه بنگاه ها اطلاعات موردنیاز برای ارائه تحلیل ها و برآورد مدل از طریق سندکاوی در متن گزارشات و صورت های مالی سالیانه طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ استخراج و مدل با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است.
نتایج تحقیق بیانگر این است که تامین مالی کوتاه مدت اهمیت بیشتری در دستیابی بنگاه ها به نرخ های رشد بالاتر دارد. الگوی تقسیم سود در میان بنگاه های کشور یکی از عوامل کاهش رشد بنگاه ها بوده است. به همین دلیل نتایج تحقیق نشان دهنده رابطه مثبت میان افزایش درآمدها و سودآوری شرکت ها می باشند.افزایش بدهی های غیرجاری نیز بیانگر نیاز به تامین مالی بلندمدت برای پرداخت بدهی های بلندمدت ایجادشده توسط بنگاه ها و استمرار رشد اقتصادی آنها می باشد. میزان سرمایه گذاری و میزان تقسیم سود بنگاه ها نیز تاثیری بر نیاز به تامین مالی بلندمدت بنگاه ها برای ادامه رشد آنها نداشته است.