مقاله بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی ۱ بر نگرش مخاطب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی ۱ بر نگرش مخاطب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهواره
مقاله آسیب های اجتماعی
مقاله شبکه فارسی وان
مقاله ارتباطات اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی لواسانی نیا نادر
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاسیس شبکه های ماهواه ای فارسی وان در سال های اخیر موجی از نگرانی پیرامون آسیب های اجتماعی ناشی از آن را برای خانواده ها و مسوولان به همراه داشته است. در این میان شناخت و بررسی نگرش شهروندان به اثرات این شبکه موضوعی مهم و مفید به شمار می رود. هدف از مطالعه اخیر تعیین تاثیر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی ۱ بر نگرش شهروندان تهرانی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه ساکنان منطقه ۵ شهر تهران بوده و تعداد ۳۷۰ نفر به عنوان نمونه تحقیق و به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردیدند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه محقق ساخته به منظور گرداوری جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردید. داده ها پس از ورود به رایانه از طریق نرم افزار اماری مورد spss مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. از روش امار توصیفی و استنباطی به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پخش برنامه های شبکه و افزایش خیانت به همسر در میان شهروندان تهرانی رابطه معنادار وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بین پخش برنامه های شبکه فارسی ۱ و افزایش طلاق، بی حجابی و عادی سازی روابط جنسی در میان خانوارهای تهرانی رابطه معنادار وجود دارد.