مقاله بررسی اثر دی سولفیرام بر میزان سرمی هورمون های محور هیپوفیز تیرویید در موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان از صفحه ۴۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دی سولفیرام بر میزان سرمی هورمون های محور هیپوفیز تیرویید در موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دی سولفیرام
مقاله موش های صحرایی
مقاله هورمون ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: داروی دی سولفیرام برای درمان مسمومیت های ناشی از مصرف الکل مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس نتایج بررسی های مختلف مقادیر بیش از حد این دارو می تواند بر عملکرد غدد درون ریز بدن اثر گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر دی سولفیرام بر فعالیت محور هیپوفیز-تیرویید در موش های صحرایی نر بالغ صورت گرفت.
روش کار: در این مطالعه تجربی ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار با وزن تقریبی ۲۰۰ تا ۲۲۰ گرم در گروه های تجربی، شاهد و کنترل مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی داروی دی سولفیرام را با دوزهای ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن به صورت خوراکی به مدت ۱۰ روز، گروه شاهد فقط ۱ میلی لیتر سرم فیزیولوژیک را برای مدت ۱۰ روز به صورت خوراکی دریافت داشتند و گروه کنترل تحت هیچ تیماری قرار نگرفتند. در پایان روز دهم از قلب موش ها خون گیری به عمل آمد و غلظت هورمون های T3،T4  و TSH توسط دستگاه گاماکانتر و کیت های تجاری اندازه گیری شد و نتایج با کمک روش آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) توسط نرم افزار SPSS-18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته ها نشان داد که داروی دی سولفیرام تاثیر معناداری بر میزان پلاسمایی هورمون T4 نداشته اما در هر سه دوز مصرفی باعث افزایش هورمون های T3 و TSH نسبت به گروه کنترل گردیده است.
نتیجه نهایی: داروی دی سولفیرام بر میزان پلاسمایی هورمونT4  تاثیری نداشته اما باعث افزایش ترشح هورمون هایT3  و TSH گردیده است که احتمالا از طریق افزایش سروتونین و کاهش سوماتوستاتین و افزایش ورود یون های کلسیم به داخل سلول ها و افزایش فعالیت آنزیم های ۵-دیدونیازها بوده است.