مقاله بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکالیپتوس و لاواندا بر رشد سویه های حیوانی کاندیدآلبیکنس مقاوم و حساس به ایتراکونازول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکالیپتوس و لاواندا بر رشد سویه های حیوانی کاندیدآلبیکنس مقاوم و حساس به ایتراکونازول
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاندیدا آلبیکنس
مقاله اکالیپتوس
مقاله لاواندا
مقاله اسانس
مقاله دام
مقاله MIC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فزونی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بیات منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رودبارمحمدی شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسینی محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاندیدیازیس نوعی بیماری قارچی است که شایع ترین و مهم ترین عامل ایجادآن در دام و انسان، مخمر کاندیدا آلبیکنس می باشد. با توجه به افزایش مقاومت قارچ ها نسبت به داروهای ضدقارچی و وجود محدودیت های درمانی بیماری های قارچی نظیر گرانی و عوارض جانبی حاصل از آنها، بررسی ترکیبات جایگزین از جمله گیاهان داروئی ضرورت دارد. هدف از این تحقیق، بررسی اثر دو اسانس گیاهی اکا لیپتوس و لاواندا (اسطوخودوس) بر رشد سویه های بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از دام های مبتلا به عفونت های مخاطی و جلدی و مقایسه آنها با کاندیدا آلبیکنس های مقاوم و حساس به ایتراکونازول می باشد. این مطالعه بر روی ۲۰ سویه کاندیدا آلبیکنس به دست آمده از دام های (گاو و سگ) مبتلا به کاندیدیازیس جلدی و مخاطی صورت گرفت. جهت تعیین حساسیت نمونه ها به اسانس های اکالیپتوس و لاواندا از روش میکرودایلوشن براث استفاده شد. در این روش ابتدا اسانس ها دردی متیل سولفوکساید حل شدند و به نسبت ۱:۱۰۰ با محیط کشت RPMI رقیق شدند و رقت های سریالی از آنها در میکروپلیت تهیه شد پس از تلقیح نمونه های مخمری و طی زمان انکوباسیون و مقایسه آن ها با چاهک کنترل MICs تعیین شد. در این مطالعه MIC اکالیپتوس بر ضدکاندیدا آلبیکنس در دامنه ۴ ۱۰۲۴ ml/mlتعیین شد که بیشترین تغییرات در غلظت های ۶۴ و ۳۲ از نظر میزان رشد دیده شد همچنین MIC لاواندا در دامنه ۱ ۲۵۶ ml/ml تعیین شد به طوری که بیشترین تغییرات رشد در غلظت های ۱۶ و ۸ دیده شد. نتایج نشان داد که اسانس های اکالیپتوس و لاواندا اثر ضد قارچی بسیار خوبی بر علیه کاندیدا آلبیکنس دارند. در این بررسی هر دو اسانس لاواندا و اکالیپتوس اثر ضد کاندیدائی خوبی نشان دادند و تفاوت معنی داری بین سویه های حساس و مقاوم به ایتراکونازول در میزان MIC آنها دیده نشد.