مقاله بررسی اثر دوز بالای آتورواستاتین در ۲۴ ساعت قبل از انجام آنژیوپلاستی کرونر انتخابی بر احتمال انفارکتوس حوالی آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۱۷ تا ۷۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دوز بالای آتورواستاتین در ۲۴ ساعت قبل از انجام آنژیوپلاستی کرونر انتخابی بر احتمال انفارکتوس حوالی آن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PCI
مقاله آتورواستاتین
مقاله Creatine Kinase-MB
مقاله انفارکتوس میوکارد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نفسی لطیفه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاری ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: میثمی علی پاشا
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: انجام آنژیوپلاستی کرونر Percutaneous Coronary Intervention (PCI) می تواند با خطر بالای بروز حوادث قلبی و عروقی در طی انجام این اقدام همراه باشد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تجویز آتورواستاتین با دوز بالا با آتورواستاتین با دوز کم ۲۴ ساعت قبل از PCI در کاهش انفارکتوس حین PCI بوده است.
روش بررسی: ۱۹۰ بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونر در یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده بررسی شدند. بیماران کاندید
PCI انتخابی بودند و همگی داروی آتورواستاتین با دوز پایین (کم تر از ۴۰ میلی گرم) مصرف می کردند. این بیماران به صورت تصادفی در دو گروه شامل ۸۰ میلی گرم آتورواستاتین (۹۵ نفر) و پلاسبو (۹۵ نفر) در طی ۲۴ ساعت قبل از PCI قرار گرفتند. مقادیر سرمی Creatine Kinase-MB، troponin I، High sensitive C-Reactive Protein (Hs-CRP) قبل، شش و ۱۲ ساعت پس از PCI اندازه گیری شد. انفارکتوس میوکارد به صورت افزایش سه برابر مقادیر Creatine Kinase-MB یا troponin در مقایسه با قبل از PCI تعریف شد.
یافته ها: در گروه آتورواستاتین در چهار بیمار (۴٫۲%) و در گروه پلاسبو در ۱۳ بیمار (۱۳٫۷%) انفارکتوس قلبی پس از PCI رخ داد (P=0.022). میانگین تغییرات Creatine Kinase-MB (0.7±۰٫۵ در مقایسه ۳٫۳±۱٫۹، P<0.001)، troponin I (0.1±۰٫۲ در مقایسه۰٫۱±۰٫۷، P=0.052) و Hs-CRP (در مقایسه ۱±۰٫۹، P<0.001) در گروه آتورواستاتین در مقایسه با در گروه پلاسبو کم تر بود.
نتیجه گیری: تجویز آتورواستاتین با دوز بالا در طی ۲۴ ساعت قبل از PCI انتخابی به طور مشخص و معنی داری انفارکتوس میوکارد در حین PCI انتخابی را کاهش می دهد.