مقاله بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا در خشک کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر دما و سرعت جریان هوا در خشک کن بر میزان و کیفیت اسانس استحصالی از آویشن
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آویشن
مقاله خشک کردن
مقاله اسانس
مقاله مواد موثره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بصیری شادی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاهان دارویی اسانس دار نقش مهمی در زندگی انسان دارند و کشت و مصرف آن ها در ایران از سابقه طولانی برخوردار است. ترکیبات فرار موجود در اسانس گیاهان به طور موثری تحت تاثیر روش های فرآوری در گیاهان می باشد. در این پژوهش از خشک کن کابینتی با دمای ۳۰، ۴۵ و ۶۰ درجه سانتی گراد و سرعت جریان هوای ۱٫۵، ۲٫۵ و ۳ متر بر ثانیه جهت خشک کردن دو نوع آویشن بومی در استان خراسان (Ziziphora clinopodiodes, Thymus transcaspicus) استفاده گردید. پس از خشک شدن از هر یک از نمونه ها با استفاده از دستگاه کلونجر، به روش تقطیر با آب اسانس گیری به عمل آمد و بازده هر کدام بر اساس درصد حجمی و وزنی محاسبه گردید. آزمون آماری مورد استفاده در این پژوهش از نوع فاکتوریل بود که در قالب طرح کاملا تصادفی در ۳ تکرار انجام پذیرفت. کیفیت اسانس نیز با استفاده از دستگاه های GC و Ms/GC مورد بررسی قرارگرفت. نتایج، نشان داد Ziziphora clinopodiodes مقدار اسانس بیش تری داشته و مناسب ترین دما و سرعت هوا برای خشک کردن آویشن و استحصال اسانس، به ترتیب ۳۰ درجه سانتی گراد و ۱٫۵ متر بر ثانیه بودند. سرعت هوا بر مقادیر مواد موثره، تاثیر نداشت. در رقم Thymus transcaspicus، با افزایش دما، مقادیر تیمول و کارواکرول افزایش یافتند و در رقمclinopodiodes Ziziphora ، مقدار ایزومنتون، افزایش ومقدار پولیگان، کاهش و مقادیر پیپریتنون و نئوایزومنتول ثابت و در مورد سایر ترکیبات موثره، روند مشخصی با تغییر دما مشاهده نگردید.