مقاله بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر روی اختلالات حافظه فضایی ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن فراگیر گذرا در فاز استروس موش های صحرایی ویستار ماده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۴ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر روی اختلالات حافظه فضایی ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن فراگیر گذرا در فاز استروس موش های صحرایی ویستار ماده
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی مغزی
مقاله پنتوکسی فیلین
مقاله حافظه فضایی
مقاله استروژن
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی خضری نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: نادیاشریفی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شفارودی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: انصاریان غزل
جناب آقای / سرکار خانم: موثقی شبنم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: وقفه در جریان خون مغزی سبب آسیب دائمی مغز و عملکردهای غیرطبیعی رفتاری می شود. سلول های هرمی CA1 هیپوکامپ به این آسیب ها بسیار حساس هستند. متاسفانه استراتژی دارویی موثری در جهت بهبود آسیب های ناشی از ایسکمی مغزی وجود ندارد. ثابت شده پنتوکسی فیلین دارای اثر حفاظتی بر روی نورون ها می باشد همچنین استروژن سبب بهبود ضایعات مغزی ناشی از انسداد عروقی می گردد. این مطالعه به بررسی اثر پنتوکسی فیلین در حضور استروژن بر اختلالات حافظه فضایی و آسیب نورونی ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن فراگیر گذرا در موش صحرایی ماده (در فاز جنسی استروس) می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، حیوانات (n= 56) به چهار گروه کنترل، ایسکمی، حامل و آزمایشی (۲۰۰ mg/kg) تقسیم شدند و همگی در فاز استروس قرار داشتند. پنتوکسی فیلین یک ساعت قبل و بعد از ایسکمی/ ریپرفیوژن تزریق شد. ایسکمی به روش انسداد دو طرفه شریان کاروتید مشترک القا شد و سپس ریپرفیوژن صورت گرفت. از ماز آبی موریس و رنگ آمیزی نیسل برای بررسی تمامی گروه ها استفاده شد.
یافته ها: بر اساس نتایج ماز آبی موریس، ایسکمی/ ریپرفیوژن اثر منفی بر روی حافظه فضایی ندارد و از لحاظ آماری میان گروه ها تفاوت معنی داری وجود نداشت، در حالی که بررسی های بافتی بیانگر تفاوت معنی دار تعداد نورون های هرمی سالم ناحیه
CA1 هیپوکامپ میان گروه های کنترل و آزمایشی در مقایسه با گروه های حامل و ایسکمی بود (P<0.05).
نتیجه گیری: به نظر می رسد پنتوکسی فیلین سبب کاهش آسیب سلول های هرمی CA1 گشته و در حضور استروژن مانع اختلال شناختی در موش های صحرایی ماده می گردد.