مقاله بررسی اثر داروی فلوکستین بر محور هورمونی هیپوفیز – گناد در موش های صحرایی ماده بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۵۱۷ تا ۵۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر داروی فلوکستین بر محور هورمونی هیپوفیز – گناد در موش های صحرایی ماده بالغ
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوکستین
مقاله موش صحرایی
مقاله استروژن
مقاله پروژسترون
مقاله LH ،FSH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمیان آناهیتا
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فروزان فر محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فلوکستین دارویی است که در درمان افسردگی مصرف جهانی دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر اثر فلوکستین بر محور هورمونی هیپوفیز-گناد در موش های صحرایی ماده منتشر نشده است. به علاوه، نتایج حاصل از مطالعات مختلف نشان می دهند که داروهای ضد افسردگی با هورمون های جنسی در هر دو جنس تداخل اثر داشته و میزان مصرف این داروها در زنان بیشتر از مردان است. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی تاثیر فلوکستین بر هورمون های جنسی در موش های صحرایی ماده انجام شد.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی ۴۰ سر موش صحرایی ماده از نژاد ویستار با وزن ۲۰۰-۱۸۰ گرم و سن ۱۲۰-۱۰۰ روزه انتخاب شده و به گروه های کنترل، شاهد، وتجربی (فلوکستین با دوزهای ۵ و ۱۰ و ۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. فلوکستین به مدت ۴ هفته به روش درون صفاقی تزریق شد. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و به گروه شاهد بر اساس وزن بدن ۰٫۲-۰٫۱۸ میلی لیتر آب مقطر تزریق شد. بعد از خون گیری، نمونه ها جهت بررسی میزان هورمون های FSH، LH، استروژن و پروژسترون استفاده شد.
نتایج: این دارو با دوزهای ۲۰ mg/kg و ۱۰ به روش درون صفاقی باعث کاهش استروژن و FSH و هم چنین با دوز ۲۰ mg/kg باعث کاهش پروژسترون گردید. دریافت دوزهای مختلف فلوکستین هورمون LH را تغییر نداد.
نتیجه گیری: فلوکستین باعث کاهش معنی دار غلظت استروژن، پروژسترون، FSH و ایجاد اختلال فیزیولوژی تولید مثل در موش های صحرایی ماده می گردد.