مقاله بررسی اثر حذف یارانه کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حذف یارانه کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یارانه
مقاله الگوی کشت
مقاله برنامه ریزی ریاضی اثباتی
مقاله حداکثر انتروپی
مقاله کودهای شیمیایی
مقاله شهرستان ری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیرماهی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: پیکانی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثرات حذف یارانه کودهای شیمیایی بر کشت محصولات زراعی شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفته است. داده ایم. بدین منظور به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۰۵ پرسشنامه از کشاورزان شهرستان ری در سال زراعی ۱۳۸۹-۱۳۸۸ تکمیل و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رهیافت حداکثر آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس سطح زیرکشت، کشاورزان به چهار گروه همگن تقسیم شدند و اثر حذف یارانه کودهای شیمیایی از طریق تغییرات قیمت کودهای فسفر، ازت و پتاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سطح زیرکشت همه محصولات در گروه های اول و دوم کاهش یافت. در گروه سوم فقط سطح زیرکشت گندم و گل کلم به ترتیب در حدود ۸٫۵۶۹ و %۶٫۵۲۰ افزایش پیدا کرد. در نهایت در گروه چهارم، سطح زیرکشت جو در حدود %۰٫۸۱۸ افزایش یافت. همچنین میزان استفاده از نهاده ها کم شد و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به اندازه ۴٫۸۲۵، ۵٫۴۰۲، ۸٫۹۲۸ و %۱٫۵۱۲ کاهش یافت.