مقاله بررسی اثر حاد عصاره هیدروالکلی علف چای دیهیمی (Hypericum scabrum) بر علایم قطع مصرف مورفین در موش های سوری نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۱۴۳ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر حاد عصاره هیدروالکلی علف چای دیهیمی (Hypericum scabrum) بر علایم قطع مصرف مورفین در موش های سوری نر
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هیپریکوم اسکابروم˓ قطع مصرف مورفین
مقاله موش سوری نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی رامش
جناب آقای / سرکار خانم: پیش قدم سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: میرعلی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در حال حاضر استفاده از گیاهان داروئی جهت کاهش علائم سندرم ترک مواد مخدر وتسهیل روند ترک کاربرد چشم گیری پیدا کرده است. از آنجایی که Hypericum scabrum دارای اثرات ضد دردی، ضد اضطرابی و ضد افسردگی است، این تحقیق با هدف بررسی اثر حاد عصاره هیدروالکلی علف چای دیهیمی بر علائم قطع مصرف مورفین در موش های سوری نر بالغ انجام شد.
روش بررسی: موش های سوری نر ، به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه کنترل دریافت کننده مورفین و حامل دارو وگروه تجربی دریافت کننده مورفین و دوزهای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ میلی گرم بر کیلو گرم عصاره هیپریکوم اسکابروم بودند. مورفین طی ۳ روز و در هر روز ۳ نوبت با فواصل ۵ ساعت، به ترتیب با دوزهای ۲۰, ۱۰ mg/kg و ۴۰ و در روز چهارم یک نوبت دوز ۴۰mg/kg به صورت زیر جلدی تزریق شد (روش مارشال). در همه گروه ها جهت القا سندرم ترک، ۳ ساعت پس ازآخرین تزریق مورفین، یک دوز ۵mg/kg نالوکسان به صورت درون صفاقی تزریق شد. در کلیه گروه ها پس از تزریق نالوکسان، علائم قطع مصرف مورفین، شامل پرش، ایستادن روی دوپا، صعود کردن از دیواره و کاهش وزن به مدت نیم ساعت بررسی گردید.
یافته ها: تجویز حاد عصاره گیاه علف چای دیهیمی توانست علائم ترک اعتیاد را به طور معنی داری نسبت به گروه مورفین کاهش دهد.
نتیجه گیری: کاهش علائم ترک اعتیاد به دنبال تجویز حاد عصاره گیاه علف چای دیهیمی احتمالا ناشی از اثرات شبه اپیوئیدی علف چای دیهیمی است.