مقاله بررسی اثر جیره های حاوی نعناع، پروبیوتیک یا پری بیوتیک بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر جیره های حاوی نعناع، پروبیوتیک یا پری بیوتیک بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله عملکرد
مقاله نعناع
مقاله پروبیوتیک
مقاله پری بیوتیک
مقاله فراسنجه های بیوشیمیایی خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوستی امین
جناب آقای / سرکار خانم: طاهرپور کامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصر جواد
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی حسینعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه به منظور بررسی مقایسه ای اثرات پری بیوتیک، پروبیوتیک و سطوح مختلف نعناع، بر عملکرد و برخی فراسنجه های بیوشیمیایی خون جوجه های گوشتی انجام شد. ۱۹۶ جوجه خروس گوشتی یکروزه (راس ۳۰۸) به طور تصادفی به ۶ تیمار با ۴ تکرار (هر تکرار شامل ۸ قطعه جوجه) در قالب طرح کاملا تصادفی تخصیص داده شدند. جیره های آزمایشی شامل جیره پایه بدون هیچ افزودنی (جیره شاهد)، و جیره پایه حاوی پری بیوتیک (فرماکتو)، پروبیوتیک (پروتکسین)، یا سطوح مختلف نعناع (۱۰، ۱۵ و ۲۵ گرم در کیلوگرم جیره) بود. نتایج آزمایش نشان داد که جیره های حاوی سطوح مختلف نعناع باعث کاهش خوراک مصرفی جوجه ها در کل دوره پرورش شدند (P<0.05). در دوره پایانی، جوجه های تغذیه شده با سطوح مختلف نعناع بیشترین وزن بدن و سطوح ۱۵ و ۲۵ گرم در کیلوگرم مناسب ترین ضریب تبدیل را داشتند (P<0.05). جیره های آزمایشی بر غلظت گلوکز، پروتئین کل و کلسترول HDL پلاسما جوجه ها اثر معنی داری نداشتند (P>0.05)، اما غلظت کلسترول کل و تری گلیسرید پلاسما جوجه های تغذیه شده با سطوح مختلف نعناع، پروبیوتیک یا پری بیوتیک و غلظت کلسترول LDL جوجه های تغذیه شده با سطوح مختلف نعناع در مقایسه با تیمار شاهد کاهش یافت (P<0.05). نتایج این آزمایش پیشنهاد می کند که افزودن سطوح مختلف نعناع به جیره می تواند سبب بهبود عملکرد رشد و سلامتی پرنده گردد و با توجه به ملاحضات اقتصادی، سطح ۱۵ گرم نعناع می تواند بعنوان یک جایگزین برای آنتی بیوتیکهای محرک رشد در تولیدات طیور گوشتی بحساب آید.