مقاله بررسی اثر تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام طارم محلی و فجر (.Oryza sativa L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج ارقام طارم محلی و فجر (.Oryza sativa L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله مراحل رشدی
مقاله عملکرد و اجزای عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میاررستمی پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح الهیار
جناب آقای / سرکار خانم: مبلغی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: حق وردیان مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات تیمار دمایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج بر ارقام طارم محلی و فجر، آزمایشی در گلخانه معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور (آمل) در سال زراعی ۱۳۸۸ اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد، به طوری سطوح ارقام (طارم محلی و فجر) به عنوان فاکتور اصلی و سطوح دما (۱۶ و ۳۲ درجه سانتی گراد) و ۴ مرحله رشدی (پنجه زنی، ساقه دهی، خوشه دهی و پرشدن دانه به عنوان فاکتور فرعی مورد آزمون بودند. نتایج نشان داد رقم فجر به دلیل بالاتر بودن تعداد پنجه، تعداد خوشه در کپه، طول خوشه، تعداد خوشه چه کل در خوشه و تعداد خوشه چه پر در خوشه بیشترین عملکرد دانه (۲۳٫۳۷ گرم در کپه) نسبت به رقم طارم محلی (۱۹٫۷۲ گرم در کپه) داشت. عملکرد دانه در دمای ۳۲ سانتی گراد به علت بالاتر بودن کلیه صفات مورد آزمون از عملکرد بالاتری (۲۳٫۶ گرم در کپه) نسبت به دمای ۱۶ سانتی گراد (۱۹٫۵ گرم در کپه) به دست آمد و با کاهش دما از ۳۲ درجه به ۱۶ درجه سانتی گراد باعث کاهش ۲۱ درصدی عملکرد دانه گردید. مرحله پر شدن دانه به دلیل بالاتر بودن تعداد خوشه در کپه، طول خوشه، تعداد خوشه چه کل در خوشه و تعداد خوشه چه پر در خوشه بیشترین عملکرد دانه (۲۴٫۲۸ گرم در کپه) و مرحله رشدی پنجه زنی به علت کمتر بودن در تعداد خوشه در کپه و وزن هزار دانه، کمترین میزان عملکرد (۱۹٫۰۱ گرم در کپه) داشت.