مقاله بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت میوه ازگیل ژاپنی (.Eriobotrya japonica L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تیمارهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت و کمیت میوه ازگیل ژاپنی (.Eriobotrya japonica L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ازگیل ژاپنی
مقاله حلقه زنی
مقاله سربرداری
مقاله میوه گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مریم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدعبدالحسین
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ازگیل ژاپنی (Eriobotrya japonica) از درختان میوه همیشه سبز مناطق نیمه گرمسیری است که علیرغم داشتن منابع غنی آنتی اکسیدانی، املاح و ویتامین های فراوان، به دلیل وجود بذرهای زیاد و کوچک بودن اندازه میوه، تقاضا برای استفاده ازآن کاهش یافته است. به منظور افزایش کیفیت و کمیت این میوه ها، با استفاده از جیبرالیک اسید (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) پس از مرحله تشکیل میوه به صورت محلول پاشی روی درخت و همچنین تکنیک های باغبانی شامل حلقه زنی، سربرداری و تیمارهای ترکیبی، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در شهرستان جهرم در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. میوه ها در ابتدای مرحله رسیدگی، برداشت و پس از انتقال به آزمایشگاه، نسبت به اندازه گیری وزن تک میوه، وزن بذر، وزن گوشت، میزان مواد جامد محلول، ویتامین ث، pH، اسید کل و نسبت قند به اسید اقدام گردید. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تیمارهای حلقه زنی و سربرداری شاخه بر تمامی صفات به جز نسبت وزن گوشت به هسته تاثیر معنی دار در سطح یک درصد داشتند. کاربرد جیبرالیک اسید در سطح ۵۰ و ۱۰۰ میلی گرم در لیتر بر تمام صفات مورد بررسی تاثیر معنی دار در سطح یک درصد نشان داد. به طور کلی بر اساس نتایج جیبرالیک اسید به غلظت ۵۰ میلی گرم در لیتر پس از مرحله تشکیل میوه بهترین نتیجه در افزایش کمی و کیفی میوه ازگیل به همراه داشت.