مقاله بررسی اثر توکوترینول افزوده شده به روغن کلزا بر شاخص های گلیسمی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۵۲ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر توکوترینول افزوده شده به روغن کلزا بر شاخص های گلیسمی و استرس اکسیداتیو در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲: کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توکوترینول
مقاله وضعیت گلیسمی
مقاله استرس اکسیداتیو
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقیقت ندا
جناب آقای / سرکار خانم: وفا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادی شهریار
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی آغافاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توکوترینول ها (Tocotrienols) که در گذشته به دست فراموشی سپرده شده بودند، امروزه به علت اثرات آنتی اکسیدانی و غیر آنتی اکسیدانی مورد توجه قرار گرفته اند. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین اثرات ۸ هفته مصرف روغن کلزا غنی شده با ۲۰۰ mg توکوترینول بر کنترل گلیسمی و استرس اکسیداتیو بیماران دیابتی نوع ۲ انجام شد.
روش کار: در این کارآزمایی بالینی ۵۰ بیمار دیابتی نوع ۲ (قندخون ناشتا mg/dl126<) به طور تصادفی به دو گروه (مداخله و کنترل) تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه ۱۵ گرم روغن کلزا غنی شده با ۲۰۰ mg توکوترینول (T3) و گروه کنترل همان میزان روغن کلزا بدون توکوترینول دریافت کردند. نمونه خون افراد در ابتدا و بعد از ۸ هفته مداخله جمع آوری گردید و قندخون ناشتا، انسولین، شاخص مقاومت به انسولین (HOMA-IR = Homeostasis Model Assessment for Insulin Resistance)، مالون دی آلدئید (MDA=Malon Di Aldehyde) و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی (Total Antioxidant Capacity =TAC) اندازه گیری شدند. در ابتدا و انتهای مطالعه وضعیت آنتروپومتری، سطوح فعالیت بدنی، دریافت مواد غذایی نیز برآورد شد و بین دو گروه مقایسه گردید.
یافته ها: در گروه مداخله FBS، TAC و MDA به طور قابل توجهی ۲۰، ۲۵ و ۳۵ درصد کاهش یافت و همچنین در پایان مطالعه دو گروه تفاوت آماری معنی داری داشتند (p<0.05). سطوح HOMA_IR در گروه مداخله کاهش یافت، اما در حد معنی دار نبود و در سطوح انسولین تغییری مشاهده نشد.
نتیجه گیری: اطلاعات به دست آمده از این مطالعه پیشنهاد کننده این مطلب است که توکوترینول می تواند شاخص های وضعیت گلیسمی و استرس اکسیداتیو را بهبود بخشد، اما اثر آن بر حساسیت انسولینی نیاز به مطالعات آینده دارد.