مقاله بررسی اثر تنش گرمایی آخر فصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی (علوم زراعی) از صفحه ۶۱ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش گرمایی آخر فصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین در کشت بهاره در منطقه جیرفت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت شیرین
مقاله تنش گرمایی
مقاله رقم و عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیریان رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آیین احمد
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تنش گرمایی آخر فصل بر صفات زراعی و عملکرد ارقام ذرت شیرین، آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۸۹ در مرکز آموزش کشاورزی جیرفت انجام شد. آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در ۳ تکرار اجرا شد. سطوح تنش گرمایی در کرتهای اصلی و ارقام ذرت شیرین شامل Chase،Temptation و Obsession در کرتهای فرعی قرار گرفتند. به منظور اعمال تنش گرمایی از سه تاریخ کاشت، ۲۰ اسفند (تاریخ کشت نرمال)، ۱۰ فروردین (تاریخ کشت دیر) و ۲۵ فروردین (تاریخ کشت خیلی دیر) استفاده شد. نتایج نشان داد با افزایش تنش گرمایی طول بلال، قطر بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال، تعداد کل دانه، عملکرد بلال کاهش و درصد عدم تلقیح افزایش یافت. تنش گرمایی از طریق افزایش درصد عدم تلقیح و در نتیجه کاهش تعداد کل دانه در بلال، به شدت عملکرد را تحت تاثیر قرار داد به طوری که بالاترین مقدار عملکرد بلال مربوط به تاریخ کاشت نرمال با ۱۳۳۶۰ کیلوگرم در هکتار بود و کمترین میزان عملکرد از تاریخ کاشت دیر و تاریخ کاشت خیلی دیر به ترتیب با ۶۶۰۶ و ۷۵۱۷ کیلوگرم در هکتار بدست آمد که این دو تاریخ کاشت با هم اختلاف معناداری نداشتند. ارقام مورد بررسی از نظر طول بلال، قطر بلال، قطر چوب بلال، تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف در بلال، تعداد کل دانه در بلال، وزن هزار دانه، درصد عدم تلقیح و عملکرد بلال دارای اختلاف معناداری بودند. بیشترین عملکرد بلال از رقم Obsession با ۱۰۲۳۰ کیلوگرم در هکتار و کمترین عملکرد از رقم Chase با ۸۳۷۸ کیلوگرم در هکتار حاصل شد.