مقاله بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذور سه گونه مرتعی Frankenia hirsuta ،Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۲۶ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش شوری بر جوانه زنی بذور سه گونه مرتعی Frankenia hirsuta ،Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درصد جوانه زنی
مقاله کلرور سدیم
مقاله Frankenia hirsuta ،Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی جلال
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: خواجوی صالحانی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اثرات شوری بر جوانه زنی سه گونه مرتعی Frankenia hirsuta، Halocnemum strobilaceum و Halostachys caspica در سال ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات گرگان مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کاملا تصادفی در ۴ تکرار و ۵ سطح تیمار شامل شوری صفر، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ مولار با استفاده از کلرور سدیم انجام شد. برای هر یک از گونه ها، آزمایش فاکتوریل در شرایط آزمایشگاهی (۲۰ درجه و به مدت ۲۰ روز) در دستگاه ژرمیناتور انجام گرفت و سپس داده ها ثبت و درصد جوانه زنی تعیین گردید. نتایج نشان داد که درصد جوانه زنی گونه Halocnemum strobilaceum در همه سطوح شوری بیشتر از دو گونه Frankenia hirsuta و Halostachys caspica بود. به طور کلی در هر سه گونه با افزایش غلظت شوری، میزان جوانه زنی کاهش یافت و بین درصد جوانه زنی در سطوح مختلف شوری اختلاف معنی دار وجود داشت.