مقاله بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید ذرت شیرین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۵۱ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه چند هیبرید ذرت شیرین
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله ذرت شیرین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ماهرخ علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد هیبریدهای ذرت شیرین خارجی، آزمایشی به صورت طرح کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۵ در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج اجرا شد. در این آزمایش، رژیم های آبیاری به عنوان عامل اصلی در ۳ سطح، آبیاری پس از ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۵ میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر استاندارد کلاس A (به ترتیب به عنوان آبیاری مطلوب، تنش ملایم و تنش شدید) و 12 هیبرید ذرت شیرین شامل: KSC403su، Chase، Esquire، Rival، Reveille، Diva، Shimmer، Shaker، PS107، Golda، Royalty و Rana به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. تاثیر رژیم آبیاری و هیبرید بر تمام صفات مورد اندازه گیری و اثر متقابل آبیاری و هیبرید بر وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. با افزایش تنش خشکی از آبیاری مطلوب به تنش ملایم و تنش شدید همه اجزای عملکرد کاهش معنی داری یافتند. بین هیبرید های مورد آزمایش نیز بیشترین و کمترین عملکرد دانه با ۸٫۳۵ و ۴٫۸۶ تن در هکتار به ترتیب از هیبرید های PS107 و Rival حاصل شد. بر اساس نتایج این تحقیق، تاخیر در آبیاری تا بیش از ۷۵ میلی متر باعث کاهش عملکرد گردید، بنابراین توصیه می شود، در شرایطی که آب کافی برای آبیاری وجود دارد، هیبرید PS107 کشت شود. همچنین در شرایط محدودیت آب کشت هیبرید های Rival، Diva و Golda پیشنهاد نمی گردد.