مقاله بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پیشگیری از بروز سارکوپنی در زنان بالای ۵۰ سال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم زیستی ورزشی (حرکت) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تمرینات مقاومتی بر پیشگیری از بروز سارکوپنی در زنان بالای ۵۰ سال
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سارکوپنی
مقاله ترکیب بدن
مقاله تمرینات قدرتی
مقاله زنان یائسه
مقاله تراباند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلشاد مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبریان آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، تعیین تاثیر تمرینات قدرتی در زنان سالمند، بر پیشگیری از سارکوپنی (کاهش حجم عضلات) بود. به این منظور ۲۰ زن یائسه بالای ۵۰ سال در دو گروه تجربی و کنترل مطالعه شدند. گروه تجربی به مدت ۱۲ هفته با ۸۰، ۸۵ و ۱۰۰% -RM10 با تراباند تمرین کردند. چربی زیرپوستی (SF) دو گروه با کالیپر اندازه گیری و درصد چربی بدن (%BF)، وزن چربی بدن و FFM آنها محاسبه شد. از آزمون t مستقل و t همبسته زوجی برای مقایسه نتایج پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. در هر دو گروه بین کالری مصرفی و BMI اختلاف معناداری مشاهده نشد. -RM1 عضله جلوی بازویی و قدرت نسبی فقط در گروه تجربی اختلاف معنی داری نشان داد. در گروه تجربی %BF، وزن چربی بدن، SF،FFM  و محیط عضله میانه بازو به طور معنی داری کاهش و در گروه کنترل افزایش یافت. SF ناحیه پشت بازو و %BF بین گروه تجربی و کنترل اختلاف معنی داری داشت. در پایان می توان نتیجه گرفت که انجام تمرینات قدرتی با تراباند تا حدودی از ناتوانی عضلات، ناشی از پیشرفت سارکوپنی در این سنین پیشگیری می کند.