مقاله بررسی اثر تغییر اقلیم بر زمان حداکثر جریان رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی رودهای کارون و دز به عنوان منابع اصلی آب کشاورزی شمال خوزستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۳۸ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تغییر اقلیم بر زمان حداکثر جریان رواناب ناشی از ذوب برف (مطالعه موردی رودهای کارون و دز به عنوان منابع اصلی آب کشاورزی شمال خوزستان)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تغییر اقلیم
مقاله ذوب برف
مقاله حوضه کارون
مقاله مدل تغییر اقلیم ECHAM4
مقاله مدل GCM

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی زاده خرازی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: صدقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفیان بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: پرهمت جهانگیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اثرات تغییر اقلیم، تغییر در زمان ذوب برف در حوضه های برف گیر و به دنبال آن تغییر در توزیع زمانی جریان آب در رودخانه هایی با رژیم برفی و هم چنین تغییرات برنامه ریزی آب آبیاری در کشاورزی است. در این تحقیق شاخص زمان پیک جریان رواناب ناشی از ذوب برف در رودخانه های کارون و دز که دارای رژیم بارانی و برفی هستند، محاسبه و بررسی روند آن با استفاده از آزمون روند من کندال انجام شد. سپس با استفاده از مدل های جهانی تغییر اقلیم GCM (مدلECHAM4 ) با فرض دو سناریوی تغییر اقلیم، پیش بینی زمان پیک جریان رواناب ناشی از بارندگی و ذوب برف برای یک قرن آینده انجام شد. هدف اصلی تحقیق، مشخص کردن میزان تغییرات زمان پیک جریان رواناب ناشی از ذوب برف در رودخانه های کارون و دز در جهت برنامه ریزی مناسب برای تطبیق شرایط آینده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که زمان وقوع حداکثر دبی رودخانه های کارون و دز، از فصل بهار به فصل زمستان انتقال می یابد و این روند به طور متوسط در حوضه کارون بزرگ، حدود سه روز در هر دهه خواهد بود.