مقاله بررسی اثر تغییرات دمایی محیط د هان در جریان مصرف مواد نوشیدنی سرد و گرم بر دمای ایمپلنت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (دانشگاه علوم پزشکی تهران) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تغییرات دمایی محیط د هان در جریان مصرف مواد نوشیدنی سرد و گرم بر دمای ایمپلنت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله ایمپلنت های دندانی
مقاله نوشیدنی ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: نوکار سعید
جناب آقای / سرکار خانم: روحانیان احمد
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهان عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: تغییرات دمایی قابل توجه در محیط د هان می تواند به ایمپلنت های قرار گرفته در درون استخوان نیز منتقل و پیش آگهی درمان را تحت تاثیر قرار دهد. تا بدان جا که برخی محققان، تصحیح عادات تغذیه افراد بعد از دریافت درمان ایمپلنت را توصیه کرده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر تغییرات دمایی محیط د هان به دنبال مصرف مواد غذایی مختلف بر دمای ایمپلنت انجام شد.
روش بررسی: در یک کارآزمایی بالینی، ۳ بیمار واجد شرایط برای دریافت ایمپلنت انتخاب و ۲ ماه بعد از جراحی قرار دادن ایمپلنت، مورد آزمایش قرار گرفتند. دمای داخلی ایمپلنت ها در بیماران و به دنبال مصرف مایعات سرد و گرم با استفاده از سنسور متصل به ترمومتر اندازه گیری شد. سپس تغییرات دمایی اندازه گیری شده در طول زمان با استفاده از آزمون ناپارامتری Friedman مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
یافته ها: به دنبال مصرف مایعات گرم، دمای ایمپلنت ها به صورت معنی دار و صعودی در طول زمان افزایش پیدا کرده بود (P=0.009). همچنین، بعد از مصرف نوشیدنی های سرد، دمای ایمپلنت ها به صورت معنی دار و نزولی در طول زمان کاهش یافته بود (P=0.004). بیشترین دمای ثبت شده در ایمپلنت ها بعد از نوشیدن مایعات گرم برابر ۴۱٫۵۷ درجه سانتی گراد و حداقل آن برابر ۳۶٫۷۷ درجه سانتی گراد گزارش شد. همچنین، حداکثر دمای ایمپلنت ها بعد از نوشیدن مایعات سرد برابر ۳۴٫۱۳ درجه سانتی گراد و حداقل آن نیز برابر ۲۶٫۸۳ درجه سانتی گراد بود.
نتیجه گیری: به نظر نمی رسد دما های ثبت شده در تحقیق حاضر بتواند پیش آگهی درمان های ایمپلنت را تضعیف نماید، هرچند نوشیدن مایعات خیلی داغ و سرد ممکن است یکی از عوامل تضعیف کننده پیش آگهی درمان ایمپلنت بوده و درنتیجه، باید هشدار های لازم به بیماران داده شود.