مقاله بررسی اثر تستوسترون بر میانگین غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و عامل رشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) در رت های ویستار نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۹ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تستوسترون بر میانگین غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت (PDGF) و عامل رشد فیبروبلاستی بازی (bFGF) در رت های ویستار نر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عامل رشد مشتق از پلاکت
مقاله عامل رشد فیبروبلاستی بازی
مقاله تستوسترون
مقاله آنژیوژنز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: حق جوی جوانمرد شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: موتمر مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بحرانی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی زهراالسادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: رگ زایی پدیده ای تعیین کننده در درمان بیماری های قلبی است. هدف از این مطالعه، تعیین اثر تستوسترون بر روی غلظت عامل رشد مشتق از پلاکت و عامل رشد فیبروبلاستی بازی به عنوان عوامل محرک رگ زایی در خون رت های نر بود.
روش ها: در این مطالعه تجربی، ۲۴ عدد رت نر به ۴ گروه تقسیم شدند. گروه اول تحت عمل جراحی شم (ایجاد برش جراحی بدون دستکاری) و گروه های دوم و سوم و چهارم تحت عمل ارکیدکتومی قرار گرفتند. به گروه اول و دوم روزانه ۰٫۱ ml روغن کنجد (به عنوان دارونما)، به گروه سوم ۱ mg/kg/day تستوسترون و به گروه چهارم ۵ mg/kg/day تستوسترون روزانه تزریق شد. پس از ۲۱ روز تزریق، غلظت سرمی عوامل PDGF (Platelet derived growth factor) و bFGF (Basic fibroblastic growths factor) در خون رت ها اندازه گیری شد.
یافته ها: میانگین غلظت سرمی PDGF رت های تیمار شده با ۵ mg/kg/day تستوسترون، نسبت به رت های ارکیدکتومی تیمار شده با روغن کنجد و ۱ mg/kg/day تستوسترون بیشتر بود (p<0.050). همچنین غلظت bFGF در خون گروه دریافت کننده ۱ mg/kg/day تستوسترون کمتر از سایر گروه ها بود (p<0.050).
نتیجه گیری: کاهش تستوسترون باعث کاهش PDGF می شود و ممکن است از این طریق به صورت بالقوه در کاهش توان آنژیوژنز موثر باشد. تغییر غلظت تستوسترون تاثیری بر تغییر غلظت سرمی bFGF ندارد.