مقاله بررسی اثر تزریق لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتو سلولاریس جانبی بر روی درد ناشی از آزمون فرمالین صفحه داغ در موش صحرایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۱۰ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تزریق لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتو سلولاریس جانبی بر روی درد ناشی از آزمون فرمالین صفحه داغ در موش صحرایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هسته پاراژیگانتو سلولاریس جانبی
مقاله لیدوکایین
مقاله آزمون فرمالین
مقاله آزمون صفحه داغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: رحمنی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: پوزش سینا
جناب آقای / سرکار خانم: ارمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه محمدمهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مطالعات زیادی برای شناخت مکانیسم های کنترل درد انجام شده است ولی سوالات زیادی در مورد مراکز عصبی دخیل در بروز رفتارهای درد و تعدیل درد وجود دارد. هسته پاراژیگانتوسلولاریس جانبی در اعمال مختلفی از قبیل تنظیم گردش خون، سندرم ترک و درک درد دخالت دارد. در این مطالعه بررسی اثر غیرفعال سازی هسته پاراژیگانتو سلولاریس جانبی بر روی درد ناشی از آزمون فرمالین به عنوان مدل درد مزمن و آزمون صفحه داغ به عنوان مدل درد حاد در موش صحرایی انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه، از ۳۰ سر موش های صحرایی نر سفید به وزن ۲۰۰ تا ۲۵۰ گرم استفاده شد. اثرات غیر فعال کردن موقتی به وسیله لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتوسلولاریس بر رفتارهای دردی القا شده توسط آزمون فرمالین (۵۰ میکرولیتر فرمالین ۲ درصد) به عنوان مدل درد تونیک و آزمون صفحه داغ تنظیم شده در دمای ۰٫۱ ±۵۲ درجه سانتی گراد به عنوان مدل درد حاد استفاده شد. همچنین حیوانات در چهارگروه کنترل، شم، تزریق سالین و آزمایش برای آزمون فرمالین و تزریق سالین و آزمایش برای آزمون صفحه داغ تقسیم بندی شدند. یک هفته پس از انجام جراحی، حلال و لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتوسلولاریس تزریق شد و آزمون فرمالین و صفحه داغ انجام شده، رفتارهای دردی برای آزمون فرمالین و آزمون صفحه داغ ثبت شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-test و ANOVA و تست تعقیبی Tukey استفاده شد.
یافته ها: تزریق لیدوکایین به داخل هسته
LPGi در آزمون فرمالین سبب کاهش درد در مرحله اینترفاز و فاز یک و قسمت اول فاز دوم و در آزمون صفحه داغ باعث بی دردی معنی داری نسبت به گروه سالین در دقیقه ۳۰ و ۶۰ شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق احتمال دخالت هسته
LPGi در تولید رفتارهای درد ناشی از آزمون فرمالین و همچنین درد حاد وجود دارد.