مقاله بررسی اثر تراکم و pH اسپرم بر درصد لقاح و نرخ تفریخ در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زیست شناسی دریا (بیولوژی دریا) از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تراکم و pH اسپرم بر درصد لقاح و نرخ تفریخ در تاس ماهی ایرانی (Acipenser persicus Borodin, 1897)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاس ماهی ایرانی
مقاله Acipenser persicus
مقاله تراکم اسپرم
مقاله pH اسپرم
مقاله درصد لقاح
مقاله نرخ تفریخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادرس حدیثه
جناب آقای / سرکار خانم: نظامی شعبانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خارا حسین
جناب آقای / سرکار خانم: برادران نویری شهروز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر در سال ۱۳۸۸ به مدت ۲ ماه در مرکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری شهید بهشتی و انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان رشت انجام پذیرفت. جهت انجام این تحقیق از ۱۱ مولد نر وحشی استفاده گردید، بطوری که در طی یک فصل تکثیر از هر مولد پس از تزریق هورمون اسپرم گیری شده و نمونه اسپرم های هر مولد بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفتند. در نهایت پس از عمل لقاح و تفریخ لاروهای حاصل، میزان درصد لقاح و نرخ تفریخ اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل روابط پارامترهای تراکم و pH اسپرم با شاخص های تکثیر بازگوکننده این بود که بین نرخ تفریخ و pH اسپرم (P<0.05, r=0.711) و pH اسپرم و درصد لقاح (P<0.05, r=0.633) ارتباط مثبت و مستقیم وجود داشت. اما بین تراکم اسپرم و درصد لقاح (P<0.05, r=0.64) و نیز بین تراکم اسپرم و نرخ تفریخ این ارتباط منفی بود (P<0.01, r=0.745).