مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران: کاربردی از مدل جاذبه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحریم های اقتصادی
مقاله تجارت دوجانبه
مقاله مدل جاذبه تعمیم یافته
مقاله داده های تابلویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی بیگدلی محمدتقی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبی بلداجی فرهاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مقاله بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر تجارت دوجانبه ایران با ۳۰ شریک تجاری آن طی دوره ۱۳۸۶-۱۳۵۲، است. بدین منظور، مدل جاذبه تعمیم یافته با روش داده های تابلویی، در دو حالت با لحاظ و بدون لحاظ تحریم برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد بیان کننده این است که تحریم اثری منفی، اما کوچک بر تجارت ایران و شرکای تجاری آن دارد، به طوری که چنانچه تحریم از سوی شرکای تجاری ایران اعمال شود، تجارت دو جانبه آن با شرکای تجاری تنها به اندازه ۰٫۰۸۹ درصد کاهش خواهد یافت. بنابراین، اثر منفی تحریم های اقتصادی بر تجارت ایران با شرکای تجاری قابل اغماض است.