مقاله بررسی اثر تجویز عصاره آبی زعفران بر سیستم اسکلتی جنین های رت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از صفحه ۷۹ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تجویز عصاره آبی زعفران بر سیستم اسکلتی جنین های رت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره آبی زعفران
مقاله سیستم اسکلتی
مقاله ناهنجاری
مقاله رت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجف زاده حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خاکساری مهابادی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: اردلانی پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: زعفران (Crocus sativus L.) برای مقاصد مختلفی از جمله به عنوان ضداسپاسم و خلط آور استفاده می شود. مطالعات اخیر نشان داده است که عصاره زعفران اثرات ضدتوموری، جمع آوری کننده رادیکال های آزاد، کاهنده چربی خون و ضدتشنجی دارد و فعالیت یادگیری و حافظه را بهبود می بخشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر عصاره آبی زعفران بر روی وزن، طول و ناهنجاری های ماکروسکوپی و میکروسکوپی ساختار اسکلت جنین رت (موش صحرایی) بود.
روش کار: مطالعه بر روی ۳ گروه از رت های ماده نژاد ویستار انجام شد. گروه اول به عنوان شاهد نگهداری شدند و نرمال سالین را هم حجم عصاره زعفران دریافت کردند، گروه دوم عصاره آبی کلاله زعفران را با دوز ۸۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن رت بصورت داخل صفاقی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبستنی دریافت کردند، گروه سوم همانند گروه دوم عصاره آبی زعفران را دریافت کردند ولی دوز مصرفی ۲۰۰ میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن رت بصورت داخل صفاقی بود. در روز بیستم آبستنی، رت ها آسان کشی شدند و با سزاریین جنین ها خارج شدند. وضعیت زنده بودن، وزن و طول جنین ها (از سر تا مهره اول دم) اندازه گیری شد. وضعیت جنین ها بررسی شد تا هر گونه ناهنجاری ماکروسکوپی مشخص شود. سپس جنین ها در الکل قرار داده شدند و پس از رنگ آمیزی با رنگ آلیزارین قرمز و آلسین آبی، ناهنجاری های اسکلتی با استریومیکروسکوپ ارزیابی گردد.
یافته ها: نتایج نشان داد که عصاره آبی زعفران در دوز ۸۰ میلی گرم وزن و طول جنین ها را در مقایسه با گروه شاهد و گروه دریافت کننده دوز ۲۰۰ میلی گرم افزایش معنی داری داد. عصاره آبی زعفران در بررسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی در دو دوز فوق هیچ گونه ناهنجاری اسکلتی ایجاد نکرده بود.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد تجویز کوتاه مدت عصاره آبی زعفران سبب ایجاد ناهنجاری های اسکلتی نمی شود.