مقاله بررسی اثر تجویز خوراکی لاکتوباسیلوس روتری در افزایش طول عمر و مقاومت به نئوپلاسم در موش های مبتلا به سرطان پستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۹۱ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۷۰۰ تا ۷۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تجویز خوراکی لاکتوباسیلوس روتری در افزایش طول عمر و مقاومت به نئوپلاسم در موش های مبتلا به سرطان پستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروبیوتیک
مقاله لاکتوباسیلوس روتری
مقاله سرطان پستان
مقاله میزان بقا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلطان دلال محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: یزدی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: مکرری سلیمان
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی فروشانی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی باب اله
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانه عابدی محتسب ترانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به گزارشات حاکی از ارتباط پروبیوتیک ها در افزایش مقاومت به نئوپلاسم، هدف این مطالعه بررسی اثر لاکتوباسیلوس روتری در ممانعت از رشد تومور، بهبود وزن و میزان بقا در موش های مبتلا به سرطان پستان است.
روش بررسی: ۲۰ موش ماده BALB/c شش هفته ای با وزن تقریبی ۱۷ گرم در دو گروه قرار گرفتند. گروه اول به مدت ۱۴ روز قبل از پیوند تومور، ۵۰۰ میکرولیتر از سوسپانسیون لاکتوباسیلوس روتری و گروه دوم (کنترل) به صورت هم حجم Phosphate Buffer Saline (PBS) دریافت نمودند. سپس موش ها با جراحی، توموری شده و پس از پیوند، گروه اول با دوره های تجویز هفت روزه و وقفه سه روزه، لاکتوباسیلوس روتری و گروه دوم BSP دریافت کردند. این روند تا روز ۴۵ مطالعه ادامه داشت. رشد تومور و وزن، در دو گروه اندازه گیری، و مرگ و میر موش ها ثبت و در نهایت بافت توموری در دو گروه جداسازی و بررسی شد.
یافته ها: نتایج نشان داد موش های توموری که پروبیوتیک به آن ها تجویز شده بود در مقایسه با گروه کنترل کاهش رشد تومور و افزایش در وزن بدن داشته اند (P>0.05). هم چنین بقای این موش ها نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری (P=0.002) داشته است. بررسی هیستولوژی بافت های توموری نیز حاکی از بهبود عملکرد سیستم ایمنی در موش های گیرنده پروبیوتیک بود (P>0.05).
نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهند که لاکتوباسیلوس روتری در تقویت و بهبود عملکرد سیستم ایمنی و کمک به درمان افراد مبتلا به سرطان نقش به سزایی دارد.