مقاله بررسی اثر تاکرولیموس بر روی سلول های هرمی قشر مخ موش صحرایی مدل ایسکمی مغزی تجربی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۶۹ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تاکرولیموس بر روی سلول های هرمی قشر مخ موش صحرایی مدل ایسکمی مغزی تجربی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ایسکمی
مقاله تاکرولیموس
مقاله کورتکس مخ
مقاله سلول های هرمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاریان غزل
جناب آقای / سرکار خانم: موثقی شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: شفارودی حامد
جناب آقای / سرکار خانم: پناهی خضری نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: نادیاشریفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: ایسکمی مغزی از مهم ترین عوامل مرگ و معلولیت در جهان است و تاکنون درمان موثری برای آن پیدا نشده است. ایسکمی فراگیر و رپرفیوژن متعاقب آن به صورت چشمگیری باعث از بین رفتن سلول های هرمی ناحیه کورتکس مغز می شود. اخیرا استفاده از ایمونوفیلین لیگاندها یک استراتژی مناسب وجدید به عنوان یک عامل نوروپروتکتور مورد ملاحظه قرار گرفته است. از آنجایی که تاکرولیموس به عنوان یکی از ایمونوفیلین لیگاندها باعث محافظت از نورون ها در برابر آسیب های مغزی می شود، در این تحقیق اثر نوروتروفیک این دارو را روی ناحیه کورتکس موش صحرایی ویستار نر مورد بررسی قرار دادیم.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی، ۲۵ موش به ۵ گروه کنترل، ایسکمی، و ۳ گروه دارو ( تاکرولیموس یا (FK506 گرفته (به میزان های (۱،۳، ۶ mg/kg تقسیم شدند. مدل ایسکمی فراگیر مغزی با روش انسداد دو شریان کاروتید به مدت ۲۰ دقیقه القا شد و ریپرفیوژن متعاقب آن صورت گرفت. تزریق دارو در زمان رپرفیوژن و مجددا به فاصله ۴۸ ساعت بعد انجام شد.
یافته ها: ایسکمی به مدت ۲۰ دقیقه باعث کاهش شدید در تعداد سلوهای هرمی کورتکس مغز گردید، ولی بین گروه ایسکمی و گروهی که دارو با دو دوز ۶mg/kg به فاصله ۴۸ ساعت گرفته بودند، تفاوت معنی داری مشاهده شد. در واقع ۶mg/kg مناسب ترین دوز برای تزریق دارو بود.
نتیجه گیری: به نظر می رسد تاکرولیموس دارای اثر نوروتروفیک بر روی سلول های هرمی کورتکس است و می تواند برای درمان ایسکمی ناشی از آسیب های مغزی مورد استفاده قرار گیرد.