مقاله بررسی اثر تاریخ های کاشت تاخیری پس از برداشت برنج بر روی برخی ویژ گی های زراعی ژنوتیپ های ذرت سیلویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۰۷ تا ۲۱۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر تاریخ های کاشت تاخیری پس از برداشت برنج بر روی برخی ویژ گی های زراعی ژنوتیپ های ذرت سیلویی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ذرت سیلویی
مقاله ژنوتیپ
مقاله تاریخ کشت
مقاله عملکرد علوفه خشک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری نیا محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدی قربان
جناب آقای / سرکار خانم: مبصر حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر تاریخ های کشت تاخیری در ژنوتیپ های متفاوت ذرت سیلویی به عنوان محصول دوم، آزمایشی در مرکز تحقیقات کشاورزی استان مازندران واقع در قراخیل قائم شهر در سال زراعی ۱۳۸۹ به صورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تاریخ های کاشت در چهار سطح (۲، ۱۱، ۲۲ مرداد و ۱شهریور) به عنوان عامل اصلی و سه ژنوتیپ ذرت (زودرس S.C540، متوسط رس S.C647 و دیررس S.C704) به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین وزن خشک برگ و بلال به ترتیب برای تاریخ های کاشت ۲ مرداد و اول شهریور حاصل شد. بیشترین نسبت وزن خشک بلال بهوزن خشک کل به ترتیب برای تاریخ های کاشت ۲ و ۱۱ مرداد حاصل گردید. ارتفاع گیاه در مرحله ابریشم دهی با تاخیر در کاشت ۲۱٫۳ درصد روند کاهشی داشت. عملکرد علوفه خشک با تاخیر در کاشت ۳۳٫۶ درصد کمتر شد. بیشترین وزن خشک برگ و بلال و حداکثر عملکرد علوفه خشک برای ژنوتیپ زودرس (سینگل کراس ۵۴۰) بدست آمد. ارتفاع گیاه در مرحله ابریشم دهی و نسبت وزن خشک بلال به وزن خشک کل برای ژنوتیپ متوسط رس (سینگل کراس ۶۴۷) کمترین بود. حداکثر وزن خشک بلال تحت اثر متقابل ژنوتیپ با تاریخ کاشت برای ژنوتیپ زود رس با کشت در ۱۱ مرداد و کمترین آن برای ژنوتیپ متوسط رس با کشت در اول شهریور حاصل گردید. بلند ترین ارتفاع گیاه در مرحله ابریشم دهی برای ژنوتیپ زود رس با کشت در ۱۱ مرداد و برای ژنوتیپ دیر رس با کاشت در ۲ مرداد ایجاد گردید. برای کشت ذرت سیلویی با تاریخ کاشت تاخیری تابستانه در استان مازندران ژنوتیپ زود رس (S.C540) با کشت در ۲ و ۱۱ مرداد ماه توصیه می شود.