مقاله بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در علوم و فناوری چوب و جنگل (علوم کشاورزی و منابع طبیعی) از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان بر هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا
مقاله هوازدگی
مقاله بورات روی
مقاله آنتی اکسیدان ایرگانوکس ۱۰۱۰
مقاله جاذب نور تینوین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: فائزی پور مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ماستری فراهانی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تجویدی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، اثر قارچ کش بورات روی به همراه افزودنی های جاذب نور و آنتی اکسیدان در بهبود مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور رنگ سنجی و مقاومت کششی نمونه ها در زمان های ۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۱۵۰۰ ساعت هوازدگی، طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و روش گرماسنجی پویشی تفاضلی نمونه ها قبل و بعد از ۱۵۰۰ ساعت هوازدگی بررسی گردید. نتایج نشان داد که بورات روی تاثیری در مقاومت به هوازدگی چندسازه چوب- پلی اتیلن دانسیته بالا نداشته است. بررسی طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز و نتایج گرماسنجی پویشی تفاضلی نمونه های شامل آنتی اکسیدان، نشان دهنده اکسایش و تخریب بیش تر سطح نمونه های نام برده بود. استفاده از جاذب نور باعث بهبود مقاومت به هوازدگی نمونه ها شد و به طور قابل ملاحظه ای از افت مقاومت کششی و تغییرات رنگی نمونه ها در اثر هوازدگی جلوگیری کرد.