مقاله بررسی اثر بهره برداری بدون اپراتور از پست های فوق توزیع و انتقال بر قابلیت اطمینان پست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در کیفیت و بهره وری در صنعت برق ایران از صفحه ۳۸ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بهره برداری بدون اپراتور از پست های فوق توزیع و انتقال بر قابلیت اطمینان پست
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پست فوق توزیع و انتقال
مقاله بهره برداری بدون اپراتور پست
مقاله قابلیت اطمینان
مقاله مینیمال کات ست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاکرعنبرانی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی آبادی محمدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مشهدی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله بررسی سطح قابلیت اطمینان پست های فوق توزیع و انتقال در اثر حذف اپراتور از پست ها و بهره برداری از راه دور آن توسط مرکز دیسپاچینگ است. برای رسیدن به این هدف در این مقاله راهکاری دو گامی ارائه شده است. در گام اول، ابتدا مطالعه ای مروری بر قابلیت اطمینان تجهیزات پست و نحوه مدل سازی آن ها شده است. سپس گزارش های آماری مختلفی از رفتار تصادفی تجهیزات پست بررسی شده است. هدف از این گام بررسی رفتار پارامترهای قابلیت اطمینان تجهیزات در اثر اعمال فرآیند اتوماسیون پست و بهره برداری از راه دور آن است. میزان تاثیر پذیری پارامترهای قابلیت اطمینان تجهیزات از فرآیند بهره برداری از راه دور پست بر اساس سطح اتوماسیون، نتایج مطالعات آماری و نیز تجربه مهندسین مجرب تعیین می شود. در گام دوم، با کمک روش مینیمال کات ست، شاخص های قابلیت اطمینان پست در دو حالت بهره برداری به روش مرسوم و نیز بهره برداری از راه دور پست (پست آنمن) بررسی شده است. با تشخیص مینیمال کات ست های موثر بر خروج هر پایانه می توان در فرآیند اتوماسیون پست به مانیتورینگ و تقویت المان های آن کات ست توجهی خاص نمود. نتایج مطالعات انجام شده در این مقاله نشان می دهد که سطح قابلیت اطمینان پست آنمن بیش از دو برابر سطح قابلیت اطمینان پست با بهره برداری مرسوم می باشد.