مقاله بررسی اثر بنتونیت سدیم، دیواره سلولی مخمر و مقادیر مختلف اسید هیومیک بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در دامپزشکی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بنتونیت سدیم، دیواره سلولی مخمر و مقادیر مختلف اسید هیومیک بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در جوجه های گوشتی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آفلاتوکسین
مقاله جوجه های گوشتی
مقاله دیواره سلولی مخمر
مقاله بنتونیت سدیم
مقاله اسید هیومیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: زندیه محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: برنوسی ایرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مطالعه جهت بررسی اثر دیواره سلولی مخمر، بنتونیت سدیم و اسید هیومیک بر کاهش اثرات آفلاتوکسین در جیره های غذایی جوجه های گوشتی (۲۵۴ ppb)، که به طور تجربی به آن اضافه شده بود، انجام پذیرفت. آزمایش اصلی از سن ۷ روزگی در قالب طرح کاملا تصادفی با نه تیمار و چهار تکرار و با در نظر گرفتن دوازده قطعه جوجه گوشتی جنس نر در هر تکرار از یک گروه آزمایشی، جمعا بر روی ۴۳۲ قطعه جوجه گوشتی انجام گرفت. گروه های آزمایشی شامل: ۱) جیره شاهد، ۲) جیره حاوی ذرت کپک زده، ۷،۶،۵،۴،۳) به ترتیب جیره های حاوی ذرت کپک زده به اضافه ۰٫۲، ۰٫۴، ۰٫۶، ۰٫۸ و ۱٫۰ درصد اسید هیومیک، ۸) جیره حاوی ذرت کپک زده به اضافه ۰٫۵ درصد بنتونیت سدیم و ۹) جیره حاوی ذرت کپک زده به اضافه ۰٫۱ درصد دیواره سلولی مخمر بود. آزمایش در سن ۳۵ روزگی به اتمام رسید. استفاده از جیره حاوی آفلاتوکسین سبب افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم های گاماگلوتامیل ترانسفراز، لاکتات دهیدروژناز، آسپارتات آمینوترانسفراز، مصرف دان و سبب کاهش معنی داری در میزان ضریب تبدیل غذایی گردید. افزایش وزن نسبی کبد و کاهش وزن نسبی بورسفابریسیوس و مقادیر مربوط به آلبومین، پروتئین تام، اسید اوریک و کلسترول در جوجه های تغذیه شده با جیره حاوی آفلاتوکسین مشاهده گردید. استفاده از هر سه نوع ماده جاذب سموم قارچی سبب کاهش اثر آفلاتوکسین بر روی صفات مورد مطالعه گردید ولی اسید هیومیک در مقایسه با مواد جاذب دیگر در کاهش اثرات آفلاتوکسین از کارایی بیشتری برخوردار بود.