مقاله بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در علوم غذایی و تغذیه از صفحه ۴۵ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسی اثر بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته بر ماندگاری و حفظ خصوصیات کیفی تمشک با روش سطح پاسخ
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتمسفر تعدیل یافته
مقاله خصوصیات کیفی
مقاله میوه تمشک
مقاله ماندگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: امام جمعه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جوکی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: میوه تمشک می تواند به عنوان یک منبع خوب از ریزمغذی های گوناگون (آنتوسیانین، پلی فنول، اسید آسکوربیک، فیبر، پروتئین، مواد معدنی) مورد توجه قرار گیرد. تمشک به علت فعالیت متابولیکی بالا و حساسیت به پوسیدگی قارچی به ویژه کپک خاکستری، یکی از میوه های بسیار فساد پذیر بوده و طول عمر پایینی دارد. استفاده از بسته بندی با اتمسفر تعدیل یافته، قابلیت ماندگاری میوه های فساد پذیری مانند تمشک را افزایش داده و ارزش تجاری آنها را بالا می برد.
مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور بررسی اثر سه متغیر شامل نسبت گاز دی اکسیدکربن به اکسیژن (در سه سطح صفر، یک و دو حجمی-حجمی)، زمان ( صفر، پنج و ۱۰ روز) و مقدار ماده ضد عفونی کننده پرکلرین (صفر، ۲۵۰ و ppm 500) بر میزان افت وزن، اسیدیته، بافت و بارمیکروبی میوه تمشک از طرح مرکب مرکزی استفاده شد. میوه تمشک در بسته بندی های پلیمری دو لایه اتیلن- پلی آمید با ضخامت ۵۰ میکرون بسته بندی و در دمای ۴ درجه سلسیوس نگهداری شدند.
یافته ها: نتایج آنالیز واریانس نشان داد که تاثیرات خطی، درجه دوم و متقابل پارامترهای زمان، غلظت پرکلرین و نسبت CO2/O2 بر روی خواص کیفی میوه تمشک در دوره ماندگاری معنی دار بوده است. افزایش غلظت پرکلرین و افزایش نسبت CO2/O2 در حفظ خصوصیات کیفی میوه تمشک اثر مثبتی داشته و اثر منفی زمان را بر خصوصیات کیفی میوه تمشک کاهش داده است.
نتیجه گیری: استفاده از بسته بندی تحت اتمسفرتعدیل یافته می تواند روند کاهش در خصوصیات کیفی تمشک را کند نموده و از شدت افت کیفیت آن بکاهد.